Hoppa till innehåll
Media

Dagens ungdomar röker och dricker mer sällan än förr

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 10.1.2008 11.30
Pressmeddelande -

Det hälsofrämjande arbetet bland unga under 2000-talet verkar ha lett till resultat. De unga är allt äldre då de provar på att röka för första gången och de börjar också röka dagligen i ett senare skede än förr. Allt fler 12-16-åringar låter dessutom bli att dricka alkohol och unga dricker allt mer sällan för att bli berusade. 18-åriga pojkar utgör ett undantag. Resultaten kommer fram i en studie om ungdomars hälsobeteende som har gjorts vid Tammerfors universitet. 5 840 personer i åldern 12-18 svarade på förfrågningen våren 2007.

Allt färre röker

Att testa på tobaksrökning har minskat i alla åldersgrupper. Rökning och tobaksprodukter har inte samma betydelse för dagens unga som för generationen före dem. Tack vare att tobaksrökningen har begränsats på ett synligt sätt och kunskapen om tobakens hälsofaror har ökat uppfattas rökning inte längre lika ofta som en symbol för vuxenhet. Allt fler unga anser dessutom att det bara är förlorare som röker. Av 12-åringarna har var åttonde i dagens läge rökt någon gång, då varannan hade gjort det år 1977. Av 18-åringarna har var fjärde aldrig rökt.

Andelen personer som röker dagligen harminskat i åldersgruppen 14-18 år. Den positiva trenden har ändå i huvudsak betytt att de unga börjar röka regelbundet lite senare i livet. Fortfarande använder nästan var tredje 18-åring (30 procent av pojkarna och 29 procent av flickorna) dagligen tobaksprodukter, det vill säga cigaretter eller snus. Åtgärderna för att minska tobaksrökningen bör fortsätta, så att också utvecklingen fortsätter gå i rätt riktning.

Exponeringen för cigarettrök har också minskat. År 1991 tillbringade var tionde 12-åring dagligen åtminstone en timme i utrymmen med tobaksrök. I dag gör bara 1-2 procent av 12-åringarna det. Exponering för tobaksrök har även minskat bland de äldre ungdomarna, eftersom de offentliga utrymmena är så gott som rökfria nuförtiden. Förbudet att röka i restauranger, som trädde i kraft sommaren 2007, har underlättat situationen. Rökning hemma kan anses som den mest betydanden orsaken till exponering för cigarettrök bland barn och unga.

Snusanvändningen bland flickor verkar öka

Fler pojkar än flickor prövar och använder snus. Användning av snus bland flickor kan ändå vara på väg att öka. Av alla 16-18-åriga flickor snusar två procent sporadiskt eller regelbundet. Andelen har inte varit lika hög sen år 1981 då dylika studier började göras. Försäljning av snus är förbjuden inom hela EU på grund av hälsoskäl, förutom i Sverige som har ett specialtillstånd. Den svenska snusindustrin har på ett aggressivt sätt försökt främja försäljningen bland annat genom produktutveckling riktad framförallt till kvinnor. Det finns en risk att användandet av snus bland flickor och kvinnor ökar även i Finland på grund av att kunskapen om hälsoskadorna är bristfälliga, speciellt bland unga. För att förebygga ett ökat användande av snus bör övervakningen av illegal försäljning effektiveras. Dessutom bör införseln av snus från Sverige brytas genom att begränsa import av snus för så kallat eget behov.

De yngsta är nyktra, allt fler äldre dricker för att bli berusade

Under hela 2000-talet har allt fler unga i åldern 12-16 valt att inte dricka alkohol. Under samma period har allt fler slutat dricka för att bli fulla. Då 16 procent av de 14-åriga flickorna år 1999 meddelade att de dricker för att bli mycket berusade minst en gång i månaden, låg samma siffra på 6 procent förra året. Bland pojkarna har siffran under motsvarande period sjunkit från 11 procent till fyra procent.

Den positiva trenden under de senare åren har ändå i huvudsak bara betytt att de unga börjar dricka alkohol i ett senare skede av sitt liv. 41 procent av de 18-åriga pojkarna och 30 procent av flickorna dricker för att bli berusade åtminstone en gång i månaden. Sänkningen av alkoholskatten och slopandet av begränsningarna av alkoholimporten år 2004 ledde till att allt fler 18-åriga pojkar började dricka i syfte att bli berusade. I denna åldersgrupp är 12 procent berusade varje vecka. Om denna trend inte kan vändas, till exempel genom att höja alkoholskatten, kommer alkoholskadorna att öka bland de unga vuxna.

Rimpelä A, Rainio S, Huhtala H, Lavikainen H, Pere L, Rimpelä M. Hälsoundersökning bland unga. Konsumtionen av tobak, alkohol och droger bland unga mellan 1977-2007. (Social- och hälsovårdsministeriets rapporter 2007:63) finns på social- och hälsovårdsministeriets webbsida: www.stm.fi> julkaisut > selvitykset 2007 (sammandrag på svenska)

För mer information: professor Arja Rimpelä, Tammerfors universitet, tfn (03) 3551 6802, 050 569 8285, ([email protected]) forskare Susanna Rainio, tfn (03) 3551 7997, 040 5773 413, ([email protected]), Hanna Lavikainen, tfn 040 531 7252, ([email protected]), konsultativ tjänsteman Olli Simonen, SHM (tobak), tfn 044 308 0306, regeringssekreterare Ismo Tuominen, SHM (alkohol), tfn (09) 160 73787, 050 373 7512

Tillbaka till toppen