Hoppa till innehåll
Media

SHM och THL informerar
Coronafallen ökar fortfarande - särskilt inom intensivvården har belastningen ökat i hela landet

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 21.12.2021 12.00
Pressmeddelande 405

Under vecka 50 rapporterades det cirka 13 400 nya coronafall i Finland, och cirka 10 600 fall under vecka 49. Fram till den 20 december har det rapporterats sammanlagt 83 bekräftade Omikronfall. Belastningen på sjukhusen och särskilt på intensivvården ökar.

Under de senaste 14 dygnen (4.-17.12.) har det konstaterats 408 nya smittfall per hundratusen invånare. Under de föregående två veckorna (20.11.-3.12.) konstaterades det 307 nya smittfall per hundratusen invånare.

I slutet av vecka 50 vårdades sammanlagt 184 coronapatienter inom den specialiserade sjukvården, och av dem 126 på bäddavdelningar och 58 på intensivvårdsavdelningar. Den 20 december vårdades sammanlagt 177 coronapatienter på bäddavdelningar inom den specialiserade sjukvården och 64 coronapatienter inom intensivvården. Belastningen inom sjukhusvården fördelas nu jämnare än förut i hela landet. Totalt 1 493 dödsfall till följd av covid-19 har rapporterats fram till den 20 december. Av de som avlidit har 60 procent varit över 80 år gamla.  

Den 19 december hade 83,3 procent av alla 12 år fyllda och äldre i Finland fått åtminstone två vaccindoser. Närmare 770 000 människor har fått den tredje dosen. 

Under de senaste veckorna har det tagits många coronavirustester. Under veckorna 49-50 togs det cirka 150 000–154 000 tester per vecka. Flera testresultat är nu positiva. Av alla de tester som har tagits under de senaste 14 dygnen har 8,1 procent varit positiva jämfört med 6,1 procent de föregående 14 dygnen.  

Kriterierna för samhällsspridning uppfylls i 17 områden: Södra Karelens, Södra Österbottens, Södra Savolax, Norra Savolax, Helsingfors och Nylands (HUS), Egentliga Tavastlands, Mellersta Österbottens, Mellersta Finlands, Kymmenedalens, Lapplands, Länsi Pohja, Birkalands, Norra Österbottens, Päijänne-Tavastland, Satakunta, Vasa och Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Epidemiläget följs upp kontinuerligt, även under jul och nyår. Institutet för hälsa och välfärd publicerar de viktigaste uppgifterna om uppföljningen av coronaepidemin på en ny rapporteringssida. Den nya webbsidan ersätter coronakartan helt från och med den 1 januari 2022.

Ytterligare information: 

Mia Kontio, ledande sakkunnig, Institutet för hälsa och välfärd, [email protected]
Liisa-Maria Voipio-Pulkki, ledande sakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected]
Taneli Puumalainen, avdelningschef, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected]   Mika Salminen, direktör, Institutet för hälsa och välfärd, [email protected]

 

Tillbaka till toppen