Hoppa till innehåll
Media

Carl Bertelsmannpriset 2006 till Nationella åldersprogrammet

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 15.8.2006 10.00
Pressmeddelande -

Finland får internationell erkänsla för sitt långsiktiga arbete för att äldre arbetstagare skall orka i arbetslivet samt för att förbättra förhållandena på arbetsplatserna och sysselsättningsförutsättningarna. Den tyska Bertelsmannstiftelsen har beslutat att ge årets pris till Nationella åldersprogrammet och till Veto-, Tykes- och Noste-programmen, som alla är fortsättningar på åldersprogrammet.

Bertelsmannstiftelsen berömmer Finland för att man i ett tidigt skede reagerat på problemet med den åldrande arbetskraften och för det omfattande samarbetet för att åtgärda problemet. Enligt stiftelsen kräver den demografiska utvecklingen samhälleliga förändringar som gör det möjligt för arbetstagarna att stanna längre kvar i arbetslivet. Med priset vill stiftelsen visa vägen för en förbättring av den låga sysselsättningen bland den äldre arbetskraften i Tyskland.

I sina motiveringar betonar stiftelsen särskilt Finlands förmåga att anpassa sig till förändrade förhållanden. Stiftelsen anser att Finland visat att man genom ett målmedvetet arbete och brett samarbete kan ändra kurs även i ett svårt sysselsättningsläge. Stiftelsen berömmer särskilt den nationella strategi som regeringen, fackföreningar, arbetsgivare och olika ministerier tillsammans genomfört.

Enligt stiftelsen är resultaten av den nationella strategin övertygande: arbetslösheten bland äldre har sjunkit kraftigt. I Finland är sysselsättningsnivån i åldersgruppen 55-59 år drygt 10 procent högre än i Europa i genomsnitt. Genom en pensionsreform har man dessutom kunnat höja den verkliga pensionsåldern med 1,2 år från år 1995.

Carl Bertelsmannpriset överlämnas torsdagen den 14 september 2006 i Gütersloh i Tyskland. Priset tas emot av Finlands förra statsminister (1991-1995) Esko Aho, under vars regeringsperiod det nationella åldersprogrammet startade.

För priset undersökte stiftelsen motsvarande projekt i olika länder. Bra projekt konstaterades även i Australien, Nederländerna och Storbritannien.

Ytterligare information:
Kanslichef Markku Lehto, SHM, tfn 09-160 737 63, 050 555 13 33
Biträdande avdelningschef Rolf Myhrman, SHM, tfn 09-160 738 31, 050 559 91 73, (åldersprogrammet),
Projektchef Ismo Suksi, SHM, tfn 09-160 731 34. 0400 409 717 (Veto-programmet)
Kommunikations- och informationschef Eeva Larjomaa, SHM, tfn 09-160 741 82, 050 500 45 04
Projektchef Tuomo Alasoini, arbetsministeriet, tfn 010 604 92 92, 050 396 01 06 (Tykes-programmet)
Projektchef Marja Pakaste, undervisningsministeriet, tfn 020 516 32 57, 0400 693 887, (Noste-programmet)

Tillbaka till toppen