Hoppa till innehåll
Media

Boendeutgifterna som beaktas i samband med pensionstagares bostadsbidrag höjs

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 5.12.2007 13.06
Pressmeddelande -

Maximibeloppet för de boendeutgifter som beaktas i samband med pensionstagares bostadsbidrag höjs med 2,8 procent, vilket motsvarar den genomsnittliga höjningen i boendekostnaderna. Statsrådet gav den 5 december en proposition om saken och avsikten är att förändringen träder i kraft från och med den 1 januari 2008.

Maximibeloppen för boendeutgifterna

Enligt Folkpensionsanstaltens statistik om bostadsbidrag har hyrorna för de pensionstagare, som bor i hyresbostäder, stigit med i medeltal 2,8 procent. Maximibeloppen för boendeutgifter höjs så att de motsvarar den genomsnittliga höjningen av boendekostnaderna. Efter höjningen är maximibeloppen 6 043 euro per år i den första kommungruppen, 5 557 euro i den andra kommungruppen och 4 875 euro i den tredje kommungruppen.

Uppvärmnings- vatten- och underhållsnormer

Som boendekostnader för pensionstagare, som bor i egnahemshus, godkänns kostnader för uppvärmning, vatten och underhåll enligt de genomsnittliga normkostnaderna.

Vattennormen höjs på basis av kostnaderna med 0,59 euro per person vilket betyder att den nya varmvattensnormen är 17,71 euro per person per månad.

Underhållsnormen höjs i enlighet med förändringar i folkpensionsindexet med 2,5 procent, vilket betyder att den nya underhållsnormen är 36,22 euro i månaden.

Det föreslås inga förändringar för uppvärmningsnormerna, eftersom de motsvarar kostnaderna.

År 2008 uppskattas pensionstagarnas bostadsstödsutgifter vara sammanlagt omkring 346 miljoner euro. Utgifterna finansieras till sin helhet ur statens kassa.

För mer information: äldre regeringssekreterare Juha Rossi, tfn (09) 160 73866

Tillbaka till toppen