Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Beslut om utkomststöd inom sju vardagar

Social- och hälsovårdsministeriet
5.12.2007 12.51
Pressmeddelande -

Tidsfrister för behandlingen av utkomststödsärenden införs. Från och med början av år 2008 skall en person, som lämnar in sin ansökan om utkomststöd till kommunens socialbyrå, få ett utkomststödsbeslut senast inom sju vardagar. I brådskande fall skall beslutet fattas samma dag eller senast följande vardag. Beslutet måste också verkställas utan dröjsmål.

Förutom ett skriftligt stödbeslut skall klienten också ges tillfälle till ett personligt samtal med en socialarbetare eller socialhandledare senast den sjunde vardagen efter att personen har begärt om ett samtal.

Regeringen föreslog lagen för stadfästande onsdagen den 5 december. Republikens president har för avsikt att stadfästa lagen på fredag.

För mer information: regeringsråd Riitta Kuusisto, tfn (09) 160 74360

Tillbaka till toppen