Hoppa till innehåll
Media

Beslut om arbetslöshetsförmån ska ges inom 30 dagar

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 9.12.2010 12.57
Pressmeddelande -

Regeringen föreslår att beslut om arbetslöshetsförmån ska ges inom 30 dagar från det att ansökan inkommit.

Om ansökan är bristfällig eller om beslut inte kan ges inom den föreslagna tidsfristen ska man ge beslutet senast inom två veckor från det att den nödvändiga tilläggsinformationen har erhållits.

Avsikten med den nya bestämmelsen är att förkorta de längsta behandlingstiderna och definiera inom vilken tid en ansökan om en arbetslöshetsförmån ska behandlas. För tillfället finns det inga bestämmelser i lagen om utkomstskydd för arbetslösa som gäller tidsfristen för behandlingen.

Regeringens proposition basera sig på SATA-kommitténs förslag om en reform av den sociala tryggheten.

Regeringen fattade beslut om innehållet i lagförslaget torsdagen den 9 december och avsikten är att republikens president avlåter propositionen till riksdagen på fredag. Lagen avses träda i kraft i början av år 2011.

Ytterligare uppgifter

regeringsrådet Esko Salo, tfn 09 160 73180, [email protected]Tillbaka till toppen