Hoppa till innehåll
Media

Beslut har fattats om statsunderstöd till kommunerna för att ersätta vissa kostnader som covid-19 har gett upphov till

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 14.7.2021 14.07
Pressmeddelande 203/2021

Social- och hälsovårdsministeriet har fattat beslut om ersättningar som ska användas till att ersätta kommuner, samkommuner och Åland för kostnader som uppstått när dessa har tryggat hälsosäkerheten på grund av covid-19.

Genom statsunderstödet ersätts kostnaderna för upprätthållandet av hälsosäkerheten vid gränsövergångsställena till fullt belopp. Kostnaderna ersätts till den del verksamheten grundar sig på social- och hälsovårdsministeriets ålägganden och styrning. De kostnader som ersätts med understödet bör anknyta direkt till hälsosäkerheten vid gränserna.

Beviljade statsunderstöd

26,1 miljoner euro beviljas som statsunderstöd och ersätter kostnader som uppstod perioden 16.3.2020–1.7.2021. Understödet beviljas 11 mottagare. Understödet betalas ut baserat på faktiska kostnader.

Mer information

Pekka Tulokas, beredskapsdirektör, [email protected]

Tove Ruokoja, specialsakkunnig, [email protected]
 

Tillbaka till toppen