Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Bättre riskbedömning med hjälp av nätverksverksamhet och ergonomikort

Social- och hälsovårdsministeriet
19.10.2009 7.38
Pressmeddelande -

Den 19-25 oktober firar den europeiska kampanjen om riskbedömning en temavecka. Temat för kampanjen som inleddes år 2008 är "Ett hälsosamt arbetsliv - bra för alla!". Den europeiska kampanjen för främjande av arbetshälsa och arbetssäkerhet genomförs för nionde gången i EU-länderna och syftet är att uppmuntra arbetsplatserna att utföra riskbedömning. I år då den europeiska riskbedömningskampanjen är inne på sitt andra år lyfter man fram enskilda slag av risker och granskar riskbedömningen branschvis. Arbetarskyddsavdelningen vid social- och hälsovårdsministeriet koordinerar genomförandet av kampanjen i Finland.

En stor del av de 120 000 arbetsplatsolycksfallen som sker årligen kunde förhindras genom att utveckla arbetshälsan framförallt med tanke på arbetarskyddet och riskhanteringen. Då det gäller riksbedömning på arbetsplatser är det viktigt att beakta yrkeskompetensen och att utbildningen motsvarar arbetslivets krav. Riskbedömningen är också en viktig del av säkerhetsledarskapet då företagsnätverk samarbetar och riskbedömningen styr verksamheten på arbetsplatsen.

Företagsnätverken i Norra Finland är ett bra konkret exempel på riskbedömning som en del av företags nätverksverksamhet. Enligt professor Seppo Väyrynen är ett vidsträckt kompanjonskap som baserar sig på förtroende och uppskattar olika sorters kompetens en faktor med vilken man hanterar företagens arbetssäkerhetsrisker. Det är till exempel lättare att anlita en underleverantör via ett företagsnätverk: då en bedömning om underleverantören redan har gjorts en gång behöver inte företagen i nätverket göra en ny bedömning.

Ett av de mest centrala resultaten av kompanjonskapet är Arbetssäkerhetskortet. Med kortet förbättras arbetssäkerheten i synnerhet för arbetstagare som arbetar för utomstående underleverantörer tack vare så kallade gemensamma arbetsplatser. För tillfället har sammanlagt 552 320 personer och aktörer tagit Arbetssäkerhetskort.

Ergonomikortet minskar riskerna vidflyttning av patienter

Vid många vårdenheter är flyttning av patienter den största fysiska risken för både arbetstagaren och patienten. För att minimera riskerna har man planerat en studiehelhet som på finska heter Potilassiirtojen Ergonomiakortti (ungefär Ergonomikort för flyttning av patienter). Den som genomför studierna får ett ergonomikort som visar att personen har kompetens att lyfta patienten. Samtidigt förbättras arbets- och patientsäkerheten.

"Ergonomikortet hjälper arbetsgivaren att hantera risker. Förutom att utbilda personalen införskaffar arbetsplatsen hjälpmedel för lyft och flytt så att man kan eliminera de riskfyllda lyften. Goda arbetssätt leder till att problemen med rörelseorgan som förorsakas av arbetsbelastning minskar, assistentens riskbedömningsförmåga och patientsäkerheten förbättras och kvaliteten på vården främjas", säger specialforskare Leena Tamminen-Peter.

Europeisk kampanj om riskbedömning För mer information

professor Seppo Väyrynen, Uleåborg universitet (företagsnätverken i Norra Finland), tfn 040 589 0449
specialforskare Leena Tamminen-Peter, Arbetshälsoinstitutet (ergonomikortet), tfn 040 544 7134
överinspektör Hannu Stålhammar, social- och hälsovårdsministeriet (den europeiska kampanjen om riskbedömning), tfn 0400 635 081På andra webbplatser

www.riskithaltuun.fi

Information om kampanjen om riskbedömning

Tillbaka till toppen