Hoppa till innehåll
Media

Bättre förmåner för barnfamiljer vid årsskiftet

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 15.9.2008 11.37
Pressmeddelande -

Höjningen av barnbidrag riktas till familjer med många barn

Från och med början av år 2009 höjs barnbidraget med 10 euro från det tredje barnet. Efter höjningen utbetalas 100 euro för det första barnet, 110,50 euro för det andra barnet, 141 euro för det tredje barnet, 161, 50 euro för det fjärde barnet och 182 euro i månaden från och med det femte barnet.

Med höjningen vill man stöda familjer med många barn eftersom undersökningar visar att ekonomin är speciellt ansträngd i dylika familjer. Barnbidrag betalas för barn som är under 17 år. År 2009 utbetalas barnbidrag för över en miljon barn.

Höjningar i stödet för hemvård och stödet för privat vård

Stödet för hemvård höjs med 20 euro i månaden från och med början av nästa år. Vårdpenningen för ett av familjens barn som är under 3 år är 314,28 euro i månaden efter höjningen. Vårdpenningen för de därpå följande barnen under tre år förblir 94,09 euro i månaden. För familjens övriga barn är vårdpenningen 60, 46 euro i månaden.

Även stödet för privat vård höjs med över 20 euro. Från och med början av år 2009 är stödet 160euro i månaden per barn.

Stödet för hemvård och privat vård är avsedda för familjer vars barn inte vårdas inom kommunal dagvård. Avsikten med höjningarna är att se till att familjernas ekonomi inte försämras och att förbättra familjernas reella möjligheter att välja den bästa vårdformen för varje enskilt barn.

År 2009 utbetalas stöd för hemvård till cirka 63 000 familjer och stöd för privat vård till cirka 12 900 familjer.

Höjningarna hänför sig till statens budgetförslaget för år 2009 och de förverkligar statsminister Vanhanens regeringsprogram. Ett av målen i programmet är att minska illamåendet och utslagningen bland barn, unga och familjer.

För mer information: jurist Outi Luoma-aho, tfn (09) 160 74352

Tillbaka till toppen