Hoppa till innehåll
Media

Barnombudsmannadelegationen inleder sin verksamhet

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 17.8.2006 11.40
Pressmeddelande -

Statsrådet har tillsatt den första barnombudsmannadelegationen. Delegationen skall främja samarbetet mellan olika myndigheter och andra aktörer i frågor som gäller barnens ställning och rättigheter.

Delegationen har till uppgift att lägga fram förslag och ge utlåtanden om främjandet av barnens ställning och rättigheter, bevaka och utvärdera den nationella och internationella utvecklingen i frågor som gäller barn och stärka barnens ställning i samhället.

Den första barnombudsmannadelegationens ordförande är barnombudsmannen Maria Kaisa Aula och vice ordförande biträdande avdelningschef Olli Kerola från social- och hälsovårdsministeriet. Delegationens mandatperiod är 1.9.2006-31.5.2011. Delegationen har 14 medlemmar, som var och en har en personlig suppleant.

Ytterligare information: regeringssekreterare Heidi Manns-Haatainen, tfn 09-160 738 12

Tillbaka till toppen