Hoppa till innehåll
Media

Barnets små sommarlöner minskar inte familjens utkomststöd

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 30.5.2011 11.31
Pressmeddelande -

Social- och hälsovårdsministeriet har dock gett kommunerna anvisningar i frågan i sin guide om praxis och lösningar som visat sig vara bra för utkomststödet. I anvisningarna konstateras att barnets sporadiska sommar- och veckoslutslöner är sådana små inkomster som ska lämnas obeaktade.

Ett minderårigt barns små inkomster tas enligt lagen om utkomststöd inte i beaktande då familjens utkomststöd beviljas. I utkomststödslagen har man inte definierat något eurobelopp för små inkomster. I vilken utsträckning barnets sommarinkomster kan anses vara små eller sporadiska hör till kommunens självständiga prövningsrätt.

Barnets regelbundna inkomster inverkar på stödet

Däremot har man i utkomststödslagen stadgat om barnets regelbundna inkomster. Familjens grundläggande utkomststöd består i huvudsak av föräldrarnas och barnens grunddelar samt boende- och hälsovårdsutgifter. På grund av ett barn som bor hemma och som har regelbundna inkomster kan familjens utkomststöd minskas med grunddelen för ifrågavarande barn. Barnets inkomster inverkar inte på föräldrarnas grunddelar. Ett minderårigt barn är inte skyldigt att försörja sina föräldrar eller syskon.

Alla familjer med utkomststöd får av de regelbundna inkomsterna (medräknat barnets betydande regelbundna inkomster) behålla minst 20 % eller högst 150 euro, samt dessutom möjliga kostnader för förvärvsarbete såsom arbetsresekostnader. En inkomst av denna storlek påverkar således inte inkomststödets belopp. Om den regelbundna inkomsten däremot överstiger tidigare nämnda belopp minskas utkomststödet.

Man bör alltid komma ihåg att utkomststödet kommer i sista hand och är en prövningsbaserad ekonomisk stödform. Alla inkomster och förmåner minskar i regel utkomststödet. Varje beslut om utkomststöd fattas på basen av en individuell situation och individuella behov.

Ytterligare uppgifter:

överinspektör Jaakko Ellisaari, tfn 09 160 74344

Detta är en översättning av det finskspråkiga pressmeddelandet som publicerades den 30.5.2011.På vår webbplats

Utkomststöd

Tillbaka till toppen