Hoppa till innehåll
Media

Avbytarservice för pälsproducenter och vikariehjälp för renskötare inleds

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 22.12.2009 9.05
Pressmeddelande -

Pälsdjursuppfödares rätt till avbytarservice och ett försök med vikariehjälp för renskötare inleds från och med början av år 2010. Samtidigt förlängs lantbruksföretagares semesterrätt med en dag till 26 dagar och läroavtalsutbildningen för lantbruksavbytare blir lagstadgad. Regeringen föreslog tisdagen den 22 december att lagarna ska stadfästas och avsikten är att republikens president stadfäster lagarna samma dag.

Endast sådana pälsproducenter som idkar professionell pälsdjursuppfödning och är bundna till de dagliga göromålen som hör till skötseln av pälsdjuren har rätt till avbytarservice. Social- och hälsovårdsministeriet fastställer i mars maximiantalet semesterdagar och extraledighetstimmar. Genom en övergångsbestämmelse föreskrivs att maximiantalet semesterdagar är 14 under år 2010. För extra ledigt uppbärs fem euro i timmen av den som använder tjänsten.

Försöket med vikariehjälp för renskötare inleds från och med början av år 2010 och pågå i tre år. Renskötaren kan på basis av arbetsoförmåga få rätt till vikariehjälp max 40 timmar år 2010. Renskötaren skaffar själv en vikarie och Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt ersätter renskötaren med max 17 euro i timmen för kostnaderna.

Avsikten med lagändringen är att stödja husdjursföretagare och pälsproducenter att orka i arbetet. Båda yrkesgruppernas arbete är bindande i och med att arbetsveckan är sju dagar lång.

Lagarna träder i kraft den 1 januari 2010.

För mer information regeringsråd Riitta Kuusisto, tfn (09) 160 74360
regeringssekreterare Jaana Huhta, tfn (09) 160 74132

Tillbaka till toppen