Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Atmosfären och attityderna på arbetsplatserna har förändrats

Social- och hälsovårdsministeriet
11.12.2007 10.00
Pressmeddelande -

”Arbetet har en positiv inverkan på människornas välmående. Största delen av arbetstagarna trivs i sina jobb och har på långt när sådana arbetsuppgifter som de vill ha. På samma gång upplever ändå många att jobbet inte är lika meningsfullt som förr. Detta utgör en utmanande situation för dem som utvecklar arbetslivet”, konstaterade utvecklingschef Hannu Jokiluoma tisdagen den 11 december i Helsingfors vid social- och hälsovårdsministeriets avslutningsseminarium för Veto-programmet.

Veto-programmet har haft som uppgift att främja arbetslivets attraktionskraft. Under de fem verksamhetsåren har programmet finansierat många utvecklingsprojekt. Inom ramen för projekten har man utvecklat metoder som kan utnyttjas på arbetsplatser, inom personalhälsovården, rehabilitering och utbildning.

Pensionsreformen, lagstiftningsreformerna som berör personalhälsovården och arbetarskyddet samt utvecklandet av rehabilitering är alla faktorer som har hjälpt Veto-programmet att uppfylla uppställda mål. Med programmet har man också främjat verkställandet av lagarna samt utvecklat och spridit god praxis.

Tidig intervention

”Den praxis som berör sjukfrånvaro samt modeller för tidig intervention måste vidareutvecklas. Dessutom bör säkerhetskulturen förbättras”, poängterade Jokiluoma vid seminariet.

År 2005 var de finländska arbetstagarna sjukfrånvarande i medeltal 8,6 dagar (10,0 dagar för kvinnorna och 7,3 dagar för männen). Andelen sjukfrånvarodagar för kvinnorna har ökat stadigt under perioden 2001-2005, från 8,6 dagar till 10,0 dagar.

Utvecklingschef Jokiluoma konstaterade att olycksfall och yrkessjukdomar nationellt sett har ökat lite medan man på företagsnivå har uppnått utmärkta resultat.

Kvaliteten på företagshälsovården har förbättrats, dessutom är hälsovården mer tillgänglig än förr. Samarbetet med rehabiliteringen har också effektiverats. Dagens utmaning är att få de små företagen att utnyttja servicesystemet.

En framtida utmaning är att få arbetslivets goda rutiner som en del av det finländska arbetslivets vardag. Den enorma mängd kunskap och erfarenheter som samlas i arbetslivet måste utnyttjas av arbetstagarna, förmännen och andra personer i arbetsgemenskapen. Arbetslivskunskap bör undervisas redan i skolor och vid läroverk”, sade Jokiluoma. Som helhet har Veto-programmet främjat välmåendet i det finländska arbetslivet och utvecklat servicesystemet som stödjer arbetslivet. Utan Veto-programmet skulle situationen se mörkare ut.

Ett forum för välbefinnande i arbetet

Den kunskap och information som har samlats ihop inom ramen för Veto-programmet bör föras vidare. Det här kan ske via ett forum för välbefinnande i arbetslivet, som bereds vid social- och hälsovårdsministeriet. Forumet är social- och hälsovårdsministeriets del av politikprogrammet för arbete, företagande och arbetsliv som förverkligas som ett samarbete mellan olika ministerium och intressentgrupper i arbetslivet. Forumet har också beröringspunkter med politikprogrammet för hälsofrämjande i och med utvecklandet av personalhälsovården och rehabiliteringen.

För mer information: utvecklingschef Hannu Jokiluoma, tfn (09) 160 72477, 050 593 4652, informatör Pirkko Jyväkorpi, tfn (09) 160 74787, 050 381 3462

Tillbaka till toppen