Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Arbetstagarpremieavdraget som inverkar på dagpenningen sjunker

Social- och hälsovårdsministeriet
15.10.2009 10.53
Pressmeddelande -

Regeringen föreslår att då dagpenningens storlek fastslås skulle det från förvärvsinkomsterna avdras 60 procent av den sammanlagda summa som personen har erlagt i form av arbetstagarpremier. Arbetstagarpremier som uppbärs är arbetspensionsförsäkringspremie, löntagarens arbetslöshetsförsäkringspremie och sjukförsäkringens dagpenningspremie.

Avsikten med förslaget är att med en permanent lagstiftning bestämma de grunder enligt vilka man beaktar den sänkning av inkomstnivån som arbetstagarpremierna ger upphov till då dagpenningen fastslås. Tills vidare har arbetstagarpremiernas inverkan på dagpenningen årligen fastställts med hjälp av en separat lag.

Den föreslagna ändringen skulle sänka avdraget på arbetsinkomsterna. År 2009 är avdraget 4,5 procent och år 2010 uppskattas det vara 3,5 procent.

Dagpenningen tryggar en skälig utkomst då en person på grund av sjukdom, olycksfall, arbetslöshet eller motsvarande orsak inte kan få en normal inkomst. Dagpenningens storlek fastslås i olika förmånssystem såsom en viss procentandel av personens förvärvsinkomst.

Propositionen följer de grundläggande riktlinjerna i helhetsreformen av den sociala tryggheten som Sata-kommittén bereder. 

Regeringen fattade beslut om innehållet i lagförslaget torsdagen den 15 oktober. Republikens president har för avsikt att överlämna propositionen till riksdagen fredagen den 16 oktober. Lagarna skulle träda i kraft 1.1.2010.

För mer information

Regeringsråd Esko Salo, tfn 09 160 73180, fö[email protected]

 Tillbaka till toppen