Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Arbetslöshetsförsäkringspremiernas totala belopp höjs med 0,32 procentenheter

Social- och hälsovårdsministeriet
26.11.2020 13.29
Pressmeddelande 294/2020

Arbetslöshetsförsäkringspremierna höjs med 0,32 procentenheter år 2021. Löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie ska vara 1,40 procent av lönen. Arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie uppgår till 0,50 procent av lönen, om lönebeloppet är högst 2 169 000 euro. För den överskjutande delen av lönen är arbetslöshetsförsäkringspremien 1,90 procent.

Löntagares arbetslöshetspremie för delägare i företag är nästa år 0,65 procent av lönen och arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie för delägare i företag 0,50 procent av lönen.

Arbetslöshetsförsäkringspremien för statliga affärsverk ska vara 0,50 procent av den lön som betalas av affärsverket för affärsverksamhet, om lönebeloppet är högst 2 169 000 euro. För den överskjutande delen av lönebeloppet är premien 1,15 procent.

Arbetslöshetsförsäkringspremien för universitet är 0,50 procent av lönen, om lönebeloppet är högst 2 169 000 euro. För den överskjutande delen av lönen är arbetslöshetsförsäkringspremien 1,38 procent.

Dividend som grundar sig på en arbetsinsats ska i fortsättningen räknas som arbetsinkomst som utgör grund för arbetslöshetsförsäkringspremie. Dessutom föreslås att bestämmelserna preciseras i fråga om anställningsoptioner och aktiepremier.

Lagarna träder i kraft den 1 januari 2021. Arbetslöshetsförsäkringspremierna fastställs kalenderårsvis.

Mer information 

Marko Leimio, regeringssekreterare, tfn 0295 163 564