Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Arbetslöshetsförmån fram till 68 års ålder

Social- och hälsovårdsministeriet
30.12.2004 13.01
Pressmeddelande -

Utkomstskyddet för arbetslösa utvidgas till att gälla personer som fyllt 65 år. En person som fyllt 65 år har rätt till arbetslöshetsförmån om arbetstiden förkortats på grund av permittering eller om arbetet förhindras på grund av väderhinder eller av andra arbetstagares stridsåtgärder. Arbetslöshetsförmånen beviljas då högst fram till utgången av den kalendermånad under vilken personen fyller 68 år. Om anställningen upphör helt omfattas personer som fyllt 65 år av arbetspensions- och folkpensionssystemet. Enligt det nya pensionssystemet kan en person som lyfter ålderspension, om han eller hon så önskar, ta emot arbete och tjäna in pension.

Tidigare har arbetslöshetsförmån beviljats högst fram till utgången av den kalendermånad under vilken personen fyller 65 år.

Varken arbetsgivaren eller löntagaren är skyldiga att betala arbetslöshetsförsäkringspremie efter att löntagaren fyllt 65 år.

Från ingången av år 2005 har en arbetstagare rätt att avgå med ålderspension enligt lagen om pension för arbetstagare i en ålder mellan 63 och 68 år. Åldersgränsen för ålderspension enligt folkpensionslagen förblir 65 år.

Regeringen föreslog torsdagen den 30 december att ändringen av lagen om utkomstskydd för arbetslösa, lagen om arbetslöshetskassor, lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner och lagen om vuxenutbildningsstöd stadfästs. Avsikten är att republikens president stadfäster lagändringarna på torsdag. Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2005.

Ytterligare information:
regeringsrådet Pasi Koskinen, tfn 09-160 731 80

Tillbaka till toppen