Hoppa till innehåll
Media

Arbetslivsfrågor dryftas vid Veto-programmets seminarier

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 6.9.2004 9.00
Pressmeddelande -

Det riksomfattande programmet för att utveckla arbetslivet, det s.k. Veto-programmet, ordnar seminarier om arbetslivsfrågor på olika håll i landet. Vid seminarierna försöker man under ledning av social- och hälsovårdsminister Sinikka Mönkäre finna lösningar på hur arbetstagarna skall stanna längre kvar i det finländska arbetslivet.

Seminarieserien inleddes i Esbo den 9 september. Seminariet i Esbo ordnades tillsammans med Nylands arbetarskyddsdistrikt. Under hösten kommer seminarier att ordnas också i Jyväskylä, Kouvola, Tammerfors och Åbo. Seminarierna fortsätter ännu på nästa års sida och de sista seminarierna hålls hösten 2005.

Trots de senaste dagarnas nyheter om uppsägningar behöver näringslivet även i framtiden kunniga arbetstagare. Då de stora åldersklasserna går i pension kan det bli brist på kunnig arbetskraft. Med den pensionsreform som träder i kraft vid ingången av nästa år försöker man uppmuntra arbetstagarna att stanna längre kvar i arbetslivet. Då kan de som fyllt 63 år välja om de fortsätter arbeta eller om de går i pension. På valet inverkar bland annat arbetskamraternas uppmuntran, arbetsförhållandena, atmosfären på arbetsplatsen och hur ledningen förhåller sig till en åldrande arbetstagare. Det här är en ny situation för det finländska samhället.

Målet för veto-programmet, som inleddes hösten 2003, är att förlänga tiden i arbetslivet. Man strävar efter att de unga skall inleda sin arbetskarriär tidigare än förr och att arbetstagarna skall fortsätta i sitt arbete 2-3 år längre än i dag. Tanken är att man genom att värna om arbetstagarnas trygghet, hälsa och välbefinnande skapar förutsättningar för ett attraktivare arbetsliv. Programmet försöker nå dessa mål genom att stödja projekt som utvecklar arbetslivet och genom att sprida information om god praxis inom arbetslivet samt med hjälp av utbildning och information.

Ytterligare information:

Projektchef Ismo Suksi, Veto-programmet, tfn 09-160 731 34, 0400-409 717

Projektinformatör Krista Kukkanen, Veto-programmet, tfn 09-160 747 87

Tillbaka till toppen