Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Arbetslivets krav tröttar ut arbetstagarna

Social- och hälsovårdsministeriet
16.3.2004 6.15
Pressmeddelande -

Effektivitets- och produktivitetstänkandet tvingar människor och företag att tävla sinsemellan, något som sliter ut flera arbetstagare. Dessutom prövar en ojämlik lönekultur den vanliga löntagarens rättsmedvetande.

Bland annat de här frågorna kom fram i diskussionen om varför så många längtar efter pension, som Veto-programmet startade på statsförvaltningens medborgarforum Dinasikt.fi. Diskussionen pågick under tiden 10.2-8.3.2004. Sammanlagt 475 åsikter gavs, av vilka 305 var sakliga. Uppskattningsvis 250 medborgare deltog i diskussionen.

De flesta åsikterna gällde det effektivitetstänkande som råder inom arbetslivet. Allt mera arbete utförs med allt färre arbetstagare. I stället för kortjobb och visstidsanställningar önskades stadigvarande anställningar. Utgående från diskussionen kan man dra den slutsatsen att lösningarna på problemen kan sökas på arbetsplatserna. Flera personer var också nöjda med sitt arbete och sina arbetsuppgifter.

Diskussionen kan läsas på adressen http://www.otakantaa.fi/forum.arkisto.cfm?group=298&id=33&ref=Kaikki%20arkistoidut_se

Detriksomfattande programmet för att utveckla arbetslivet, Veto-programmet, administreras av social- och hälsovårdsministeriet. Huvudsyftet med programmet är att förlänga den genomsnittliga tiden i arbetslivet. Man strävar efter att de unga skall inleda sin arbetskarriär tidigare än förr och att arbetstagarna skall fortsätta i sitt arbete 2-3 år längre än i dag. Tanken är att man genom att värna om arbetstagarnas trygghet, hälsa och välbefinnande skapar förutsättningar för ett attraktivare arbetsliv.

Ytterligare information: projektchef Ismo Suksi, tfn (09) 160 731 34

Tillbaka till toppen