Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgruppen: Det måste stiftas en ny enhetlig lag om elev- och studentvården

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 22.9.2009 9.30
Pressmeddelande -

Det måste stiftas en enhetlig lag om elev- och studentvården som underlättar ett mångprofessionellt samarbete, samordnar det splittrade normsystemet och lyfter elev- och studentvårdens status. Den nya lagen skulle svetsa samman experternas arbete för elev- och studentvården inom undervisningsväsendet, hälso- och sjukvårdsväsendet och socialväsendet. Arbetsgruppen som har dryftat elev- och studentvården överlämnade tisdagen den 22 september sitt förslag till omsorgsminister Paula Risikko och undervisningsminister Henna Virkkunen.

I den nya lagen skulle man också innefatta bestämmelser om skol- och studenthälsovården samt om skolkurator- och skolpsykologtjänster som en del av elev- och studentvården. Dessutom ska det ingå bestämmelser om dataskyddet i samband med elev- och studentvården, så att de omfattar också utbildningen på andra stadiet.

Målet med den föreslagna lagen är att minska skillnaderna mellan kommunerna beträffande servicen inom elevvården, stöda en förebyggande hälso- och välfärdskultur samt att bättre betjäna behoven hos barn och unga. Enligt arbetsgruppen borde man påbörja beredningen av lagen med det snaraste, redan i år, så att förslaget kunde vara färdigt hösten 2010.

Utredningar över datainsamlingen om elev- och studentvården och om en handbok för det praktiska arbetet

Arbetsgruppen föreslår, att man utreder ettändamålsenligt och täckande sätt att genomföra datainsamlingen om elev- och studentvården och att registrena över elev- och studentvården standardiseras. Det måste göras en omfattande utredning över tillgången på skolkurator- och skolpsykologtjänster, samt bedöma behörighetsvillkoren i enlighet med befattningsbeskrivningen och kompetensbehoven.

Man bör också upprätta en handbok för elev- och studentvården. Avsikten är att den elektroniska handboken ska bli klar under år 2010 och styra verkställandet av den praktiska elevvården i skolor och läroanstalter. Handboken skulle stöda personalens fortbildningsbehov.

Skolornas allmänna trygghet i skick med gemensamma övningar

Arbetsgruppen föreslår att främjandet av skolornas och läroanstalternas trygghet, och utbildning gällande den, genomförs heltäckande och i samarbete mellan olika aktörer. Varje elev eller studerande och alla som hör till personalen vid skolorna och läroanstalterna ska känna till verksamhetsmodellerna som förberetts i skolorna och läroanstalterna om olika krissituationer. Färdigheter som gäller krissituationer har övats gemensamt och man har säkrat att elever, studerande och deras familjer är delaktiga i främjandet av tryggheten. 

Social- och hälsovårdsministeriet och undervisningsministeriet tillsatte i december 2008 en arbetsgrupp för elev- och studentvård.

Mera information

Biträdande avdelningschef Olli Kerola, social- och hälsovårdsministeriet, tfn. 09 160 73859
Regeringsrådet Outi Louma-Aho, undervisningsministeriet, tfn. 09 160 77466
Direktör Eeva-Riitta Pirhonen, undervisningsministeriet, tfn. 09 160 77268


Bilagor Oppilas- ja opiskelijahuoltotyöryhmän toimenpide-ehdotukset
(STM:n selvityksiä 2009:34) (på finska)

 


På vår webbplats

Skolhälsovård

Studerandehälsovård

Paula Risikko
Tillbaka till toppen