Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Arbetsgrupp skall utreda om privatläkare kunde utnyttja offentliga lokaler in...

Social- och hälsovårdsministeriet
6.5.2008 5.40
Pressmeddelande -

Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) har tillsatt en arbetsgrupp för att utreda om det kunde bli möjligt för privatläkare att utnyttja offentliga hälsovårdscentraler och sjukhus om kvällarna. Syftet med reformen, som finns inskriven i regeringsprogrammet, är att de offentliga lokalerna inom hälso- och sjukvården används på ett effektivare sätt.

Enligt den nuvarande sjukförsäkringslagen ersätts sjukvårdskostnader inte när privata hälso- och sjukvårdstjänster har ordnats i den kommunala social- och hälsovårdens lokaler. Avsikten med begränsningen har varit att skapa klarhet i bestämmelserna om, arbetsfördelningen mellan och finansieringen av den offentliga hälso- och sjukvården och sjukförsäkringen.

Avsikten är att klienten efter reformen skall få sjukförsäkringsersättning för privata tjänster i offentliga lokaler.

Arbetsgruppen skall utreda hur reformen kunde genomföras på ett ändamålsenligt sätt ur både den privata och offentliga hälsovårdens synvinkel. Arbetsgruppen bör bland annat utreda hur medborgarnas jämlikhet förverkligas, vilka utrymmen reformen skulle beröra och hur reformen kunde finansieras. Arbetsgruppen bereder också förslag till lagförändringar.

Enligt social- och hälsovårdsminister Liisa Hyssälä skulle både medborgarna och kommunerna ha nytta av reformen.

”Till exempel kunde gynekologer och ögonläkare ha läkarmottagning också i små kommuner. Då skulle inte kommuninvånarna vara tvungna att åka tiotals eller hundratals kilometer för att få läkarvård. De inkomster som kommunerna skulle få av att hyra ut lokalerna kunde till exempel användas till grundrenoveringar”, konstaterar minister Hyssälä.

Direktören för arbetslöshets- och sjukförsäkringsenheten vid SHM:s försäkringsavdelning, Anja Kairisalo, är arbetsgruppens ordförande. I arbetsgruppen finns representanter från Kommunförbundet, Folkpensionsanstalten, finansministeriet och löntagarnas centralorganisationer. Arbetsgruppen kommer att höra experter och be om utlåtanden. Verksamhetsperioden sträcker sig till den 31 oktober 2008.

För mer information: direktör Anja Kairisalo, tfn (09) 160 7441, 050 363 6186, jurist Sanna Pekkarinen, tfn (09) 160 73174

Tillbaka till toppen