Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp för att följa hur jämställdhetsprogrammet genomförs

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 27.4.2005 7.55
Pressmeddelande -

Social- och hälsovårdsministeriet har den 21 april tillsatt en arbetsgrupp med representanter för samtliga ministerier för att följa upp hur åtgärderna i regeringens jämställdhetsprogram har genomförts. Arbetsgruppen har även till uppgift att utveckla integreringen av ett jämställdhetsperspektiv och att utsträcka integreringen till hela statsförvaltningen. Arbetsgruppens ordförande är statssekreterare Leila Kostiainenfrån social- och hälsovårdsministeriet. Arbetsgruppens mandatperiod är 1.5.2005-31.1.2007.

Regeringens jämställdhetsprogram 2004-2007 är en omfattande helhet. De åtgärder som ingår i programmet anknyter bland annat till att främja jämställdheten i arbetslivet, att göra det lättare att förena arbete och familjeansvar, att öka antalet kvinnor i det ekonomiska och politiska beslutsfattandet, att minska segregationen, att minska våldet mot kvinnor samt till männen och jämställdheten. I programmet ingår ett projekt för integrering av ett jämställdhetsperspektiv i hela statsförvaltningen. Projektet förutsätter ett omfattande samarbete mellan ministerierna. Avsikten är att påverka de beslut som fattas och därigenom öka jämställdheten mellan kvinnor och män i samhället.

Ytterligare information:
Arbetsgruppens sekreterare, projektchef Hanna Onwen, tfn 09-160 744 59
Specialforskare Päivi Yli-Pietilä, tfn 09-160 748 89

Tillbaka till toppen