Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Arbetsgrupp bereder ny trafikförsäkringslagstiftning

Social- och hälsovårdsministeriet
13.4.2004 7.00
Pressmeddelande -

Social- och hälsovårdsministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att bereda ett förslag till totalrevision av trafikförsäkringslagstiftningen. Arbetsgruppen tillsattes för perioden 15.4.2004-31.12.2005. Arbetsgruppens ordförande är regeringsrådet Katriina Lehtipuro från social- och hälsovårdsministeriet.

Syftet med revideringen av trafikförsäkringslagstiftningen är att klarlägga och modernisera lagstiftningen så att trafikförsäkringens särdrag och de krav som EG-lagstiftningen ställer bättre beaktas.

Arbetsgruppen skall i sitt arbete bland annat fästa vikt vid terminologin, försäkringsskyldigheten, registreringsprinciperna, fastställande av försäkringspremien, maximibeloppet för försäkringsbolagets ansvar och försäkringspraxisen i länder utanför Europeiska unionen.

Tillbaka till toppen