Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Arbetsgivares folkpensionsavgift höjs och sjukförsäkringsavgift sänks

Social- och hälsovårdsministeriet
30.9.2004 11.38
Pressmeddelande -

Regeringen förslår att arbetsgivares folkpensionsavgift höjs temporärt med 0,016 procentenheter år 2005. Genom förhöjningen finansieras i fråga om år 2005 den temporära befrielsen från arbetsgivares socialskyddsavgift inom förvaltningsförsöksområdet i Kajanaland samt det temporära avgiftsförsök som gäller vissa kommuner i Lapplands län och vissa skärgårdskommuner.

Folkpensionsavgiften för privata arbetsgivare och statliga affärsverk föreslås år 2005 beroende av avgiftsklassen vara 1,366, 3,566 eller 4,466 procent av lönen. Avgiften för kommunen och kyrkan som arbetsgivare förslås uppgå till 2,416 procent och för övriga arbetsgivare till 3,966 procent av lönen.

Samtidigt föreslås att den temporära höjningen av arbetsgivares sjukförsäkringsavgift om 0,014 procentenheter, som genomfördes från och med ingången av år 2003 i syfte att finansiera avgiftsförsöket i Lappland och skärgårdskommunerna slopas från och med den 1 januari 2005. Arbetsgivares sjukförsäkringsavgift är då 1,60 procent för privata arbetsgivare, kommunen och kyrkan samt för övriga arbetsgivare 2,85 procent av lönen. Den försäkrades sjukförsäkringsavgift förblir oförändrad, dvs. 1,50 procent.

Den förslagna höjningen av arbetsgivares folkpensionsavgift beräknas öka Folkpensionsanstaltens intäkter av folkpensionsavgiften med cirka 9 miljoner euro om året. En samtidig sänkning av arbetsgivares sjukförsäkringsavgift beräknas minska Folkpensionsanstaltens intäkter av sjukförsäkringsavgiften med cirka 8 miljoner euro om året. De föreslagna ändringarna i avgifterna ökar för sin del behovet av garantibelopp till sjukförsäkringsfonden och minskar behovet av garantibelopp till folkpensionsfonden.

Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2005. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för år 2005 och avses bli behandlad i samband med den.

Regeringen fattade beslut om innehållet i propositionen torsdagen den 30 september. Avsikten är att republikens president avlåter propositionen till riksdagen på fredag.

Ytterligare information:
Äldre regeringssekreterare Juha Rossi, tfn 09-160 738 66

Tillbaka till toppen