Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Arbetsgivaren skyldig att utreda vibrationer i arbetet

Social- och hälsovårdsministeriet
27.1.2005 12.10
Pressmeddelande -

Arbetsgivaren är skyldig att utreda och mäta arbetstagarnas eventuella exponering för vibration. Statsrådet gav en förordning om skydd av arbetstagare mot risker som orsakas av vibrationer torsdagen den 27 januari. Förordningen träder i kraft den 6 juli 2005. Förordningen kompletterar den gällande lagstiftningen. Genom förordningen verkställs EU:s direktiv om arbetstagares exponering för risker i samband med vibrationer i arbetet.

Förordningen tillämpas på arbete på vilket arbetarskyddslagen tillämpas och i vilket arbetstagarna exponeras eller kan exponeras för vibration som orsakas av arbetet. I förordningen fastställs gräns- och insatsvärdena för exponering. I den ingår dessutom närmare bestämmelser om bedömning och mätning av exponeringsnivån och om åtgärder när gränsvärdet överskrids samt om vibrationsbekämpningsprogram och handledning för arbetstagarna.

Ytterligare information:
Regeringssekreterare Tuula Andersin, tfn 09-160 748 01

Tillbaka till toppen