Hoppa till innehåll
Media

Apotekens placering bör styras och finansieringssystemet förnyas

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 24.3.2011 10.00
Pressmeddelande -

Myndigheterna borde bättre styra var det är ändamålsenligt för apotek att etablera sig. Detta är nödvändigt för att likvärdig tillgång till god läkemedelsbehandling ska tryggas i hela landet. Finansieringen av apoteksverksamheten borde ändras så att apotekens inkomster blir mindre beroende av läkemedelspriserna. Samtidigt ska man främja apotekstjänsternas utveckling utifrån patientens synvinkel.

Så här föreslår utvecklingsarbetsgruppen för apoteksverksamheten som den 24 mars överlämnade sin utredning till social- och hälsovårdsminister Juha Rehula. Arbetsgruppens uppdrag var att utreda hur man kan trygga rikstäckande apotekstjänster och jämlik läkemedelsdistribution av god kvalitet i hela landet. Arbetsgruppens rapport innehåller flera förslag till att ändra den gällande lagstiftningen och göra den klarare. En reform av finansieringssystemet förutsätter fortsatt beredning.

I dag finns apotek allt oftare i affärscentra. Enligt arbetsgruppen borde apoteksavgiften revideras så att den bättre uppmuntrar till att driva filialapotek i glesbygden. Det viktigaste ur apotekens synvinkel är att revidera strukturen på läkemedelstaxan som styr hur stort försäljningsbidraget blir på så sätt att priset på läkemedel som skrivits ut med recept inte så märkbart skulle påverka apotekens inkomster. Arbetsgruppen föreslår att reformarbetet kring läkemedelstaxan och apoteksavgiften genastska få en fortsättning så att ändringarna skulle kunna genomföras under början av nästa regeringsperiod. 

Minister Rehula stöder en fortsatt beredning av reformerna. "Det kan inte vara så att då verksamheten har monopolrättigheter till läkemedelsdistributionen så skulle den samtidigt ha alla marknadsekonomiska rättigheter" betonade ministern. "Den kommande regeringen fattar beslut om hur reformerna ska genomföras i praktiken".

Enligt arbetsgruppen ska apoteken i fortsättningen samarbeta tätare med den lokala hälso- och sjukvården. Farmaceutisk sakkunnighet kan främja säker läkemedelsbehandling av äldre som har ordinerats många läkemedel och minska antalet läkarbesök. Arbetsgruppen betonar att avgiftsfri läkemedelsbehandling enligt lagen hör till apotekens uppgifter och den ska entydigt skiljas från avgiftsbelagda extratjänster.

Dosdispenseringen innebär att apoteket levererar patientens läkemedel förpackade i engångsdoser. En väsentlig del av tjänsten är att man bedömer patientens hela medicinering. Arbetsgruppen föreslår att även andra aktörer än apotek skulle kunna grunda enheter för dosdispensering så att den goda praxisen skulle spridas. För att säkerställa att prissättningen är likställd för patienterna skulle dosdispenseringsarvoden fastställas i läkemedelstaxan. I dag finns det variationer i de dosdispenseringsavgifter som apotek uppbär av patienter och tjänsten erbjuds inte i alla delar av landet. I Sverige och Danmark används tjänsten i mycket stor utsträckning.

Minister Rehula tycker att arbetsgruppens förslag överenstämmer väldigt bra med både Läkemedelspolitiken 2020 som offentliggjordes i februari och den kommande hälso- och sjukvårdslagen. "Det allra viktigaste är att patienten får god vård och hälsofrämjande läkemedelsbehandling. Detta kan förbättras genom att öka samarbetet mellan apoteken och kommunernas primärvård samt genom att reformera finansieringssystemet. God läkemedelsvård bör vara likvärdigt tillgänglig för alla. Detta minskar också hälso- och sjukvårdens kostnader", konstaterade minister Rehula.

I arbetsgruppen deltog representanter från Fimea, SHM, FM, FPA samt fackorganisationerna inom apoteksbranschen och universitetens apotek. Arbetsgruppens ordförande var överdirektör Sinikka Rajaniemi från Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea.

I Finland finns det 615 privata apotek och 178 filialapotek. Därtill har Helsingfors universitet ett apotek och 16 filialapotek och Östra Finlands universitet ett apotek.

Ytterligare uppgifter

överdirektör Sinikka Rajaniemi, Fimea, tfn  040 501 5076På vår webbplats

Avohuollon apteekkitoiminnan kehittämistarpeet (Selvityksiä 2011:16)

 

Tillbaka till toppen