Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Antalet hälsokontroller vid mödrarådgivningarna minskar, extra besök erbjuds ef

Social- och hälsovårdsministeriet
9.10.2013 8.15
Pressmeddelande -

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd informerar

I de nya rekommendationerna för mödrarådgivningen ska friska gravida kvinnor erbjudas 810 hälsokontroller under graviditeten. Extra besök anordnas beroende på familjens situation.

Enligt de nya rekommendationerna ska förstföderskor under graviditeten erbjudas minst nio besök och omföderskor minst åtta besök vid mödrarådgivningen. I besöken ingår en omfattande hälsokontroll för familjen och två läkarundersökningar. Efter förlossningen anordnas två hälsokontroller.

"Det har blivit allt vanligare att båda föräldrarna deltar i den omfattande hälsokontrollen för familjen, vilket är glädjande. Det ger en utmärkt möjlighet att identifiera eventuella stödbehov på ett tidigt stadium och att inrikta stödet rätt redan under tiden i mödrarådgivningen. Det är viktigt att skapa kontakt med familjerna och åstadkomma fungerande växelverkan. På så vis ökar familjernas förtroende för tjänsterna om de behövs i ett senare skede och trygghetskänslan stärks", konstaterar omsorgsminister Susanna Huovinen.

Den nya rekommendationen säkerställer regelbundna hälsokontroller under hela graviditeten och efter förlossningen samt enligt en individuell bedömning. De tidigare rekommendationerna omfattade 1013 regelbundna hälsokontroller.

Vid varje besökbedöms stödbehovet hos den gravida, fostret och familjen. Extra besök erbjuds på basis av denna bedömning. Orsaker till extra besök och stöd kan vara den gravidas hälsotillstånd, tidigare problem i samband med graviditet eller förlossning, problem under den pågående graviditeten, psykiska problem eller missbruk, osunda levnadsvanor eller svårigheter i familjen och livssituationen. 

Förändringar i befolknings- och servicestrukturen nödvändiggjorde reformen

Rekommendationerna för mödrarådgivningarna förnyades eftersom de tidigare nationella rekommendationerna härstammade från år 1999. Uppdateringen grundar sig på hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) och statsrådets förordning (338/2011).

"Både befolknings- och servicestrukturen har förändrats under den här tiden. Det finns utmaningar bland annat i fråga om föderskornas högre medelålder, sjukdomar, psykiska problem och missbruk samt kulturella värderingar", konstaterar Reija Klemetti, chef för enheten för sexuell och reproduktiv hälsa vid Institutet för hälsa och välfärd. Rekommendationerna förser mödrarådgivningarna med tillförlitlig information baserad på vetenskaplig forskning som kan användas som stöd för arbetet samt för att förbättra servicens kvalitet och minska ojämlikheten.

Mödrarådgivningarnas grundläggande uppgift är att trygga hälsan för gravida, foster, spädbarn och familjer. "Verksamheten grundar sig på omsorgsfulla regelbundna hälsokontroller och hälsorådgivning som främjar familjernas behov", förklarar forskningschef Tuovi Hakulinen-Viitanen från Institutet för hälsa och välfärd.

Gott ledarskap ger förutsättningar för effektiv verksamhet och styr utvecklingen i önskad riktning. "I styrningen måste man beakta att mödrarådgivningstjänsterna ska organiseras i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen och statsrådets förordning", framhåller konsultativa tjänstemannen Marjaana Pelkonen vid Social- och hälsovårdsministeriet. Också rekommendationerna om antalet anställda vid mödrarådgivningarna har förnyats.

Rekommendationerna är avsedda för hälsovårdare, barnmorskor, läkare samt gynekologiska och förlossningsexperter vid mödrarådgivningarna och för de instanser som svarar för organiseringen av mödrarådgivningstjänster. Rekommendationerna gynnar också utbildare och studerande samt kvinnor som planerar en graviditet och gravida kvinnor med familjer.    

De nationella rådgivningsdagarna arrangeras i år på Paasitorni i Helsingfors 910.10.2013. Arrangörer är Institutet för hälsa och välfärd och Social- och hälsovårdsministeriet.

Närmare upplysningar:

forskningschef Tuovi Hakulinen-Viitanen , THL, tfn 029 524 7109, [email protected]

specialforskare Reija Klemetti , THL, tfn 029 524 7265, [email protected]

konsultativa tjänsteman Marjaana Pelkonen , SHM, tfn 029 516 3331, [email protected]

 På vår webbplats

Mödrarådgivning

På andra webbplatser

Äitiysneuvolaopas. Suosituksia äitiysneuvolatoimintaan. Institutet för hälsa och välfärd. Handbok 29. Helsingfors 2013. 

Susanna Huovinen
Tillbaka till toppen