Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd informerar
Antalet coronavirusfall har ökat betydligt, behovet av sjukhusvård ökar

Social- och hälsovårdsministeriet
25.2.2021 9.47 | Publicerad på svenska 25.2.2021 kl. 11.58
Pressmeddelande 44/2021

Under vecka 7, dvs. under tiden 15–21.2.2021, konstaterades sammanlagt över 3 400 nya coronavirusfall, vilket är betydligt mer än under den förra veckan. Incidensen var 62 per 100 000 invånare i hela landet, jämfört med 46 per 100 000 invånare under den föregående veckan.

Mest infektioner konstaterades bland den arbetsföra befolkningen, speciellt hos unga vuxna. Nästan 80 procent av de konstaterade smittfallen gällde personer under 50 år och ca 45 procent personer under 30 år. Andelen personer över 60 år bland de konstaterade fallen var cirka 9 procent, medan andelen personer över 70 år var cirka 3 procent. 

Vecka 7 försattes över 11 000 personer i karantän, vilket är 2 700 fler än förra veckan.

Uppgifterna framgår av den nyaste uppföljningsrapporten från Institutet för hälsa och välfärd.

Läget fortfarande sämst Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt – omfattande smittokluster i många regioner 

I synnerhet inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt har epidemiläget försämrats under de senaste veckorna. Incidensen av sjukdomsfall har ökat också inom nio andra områden under de två senaste veckorna. Incidensen minskade eller hölls på samma nivå i åtta av 11 sjukvårdsdistrikt.

Nya fall har konstaterats både i och utanför kända smittkedjor.

Inom flera sjukvårdsdistrikt har rapporterats massexponeringar som lett till smittkedjor. Incidensen av coronavirusfall har ökat mångdubbelt i t.ex. Satakunta, Södra Savolax och Södra Karelens sjukvårdsdistrikt samt på Åland under vecka 7 jämfört med förra veckan.

En del av de nya smittkedjorna skulle eventuellt ha kunnat förhindras genom att följa rekommendationerna och begränsningarna. Att man väntat med att testa sig har i vissa fall lett till omfattande smittkedjor.

Under sportlovsveckorna kan turismen öka sannolikheten för att sjukdomen sprids också till områden där läget har varit bättre.

På riksnivå har belastningen på sjukhusvården ökat under den senaste veckan.  Även behovet av intensivvård har ökat under de senaste två veckorna, men kapaciteten inom intensivvården har inte varit hotad på riksnivå. 

Enligt uppgifterna den 24 februari finns det 193 personer i sjukhusvård på riksnivå. Av patienterna finns 86 på olika avdelningar inom hälso- och sjukvården, 72 på avdelningar inom primärvården och 35 på intensivavdelningar. För en vecka sedan fick sammanlagt 132 coronapatienter sjukhusvård. 

Antalet dödsfall som har samband med coronaviruset minskar långsamt. Vecka 7 rapporterades 14 dödsfall, då antalen under veckorna 5-6 var 21 och 17. 

Bekämpningen av virusvarianterna kräver effektiva åtgärder

Hittills har det i Finland rapporterats 690 fall som orsakats av en virusvariant. Av dessa gäller 660 den brittiska virusvarianten.

Den epidemiologiska situationen kräver en mycket effektiv bekämpning av virusets spridning under de kommande veckorna och månaderna. Snabba och omfattande begränsningsåtgärder är effektiva också när det gäller att bekämpa virusvarianterna. 

Coronaviruset smittar effektivt särskilt vid långvarig närkontakt. Var och en kan genom sitt eget agerande bromsa spridningen av coronaviruset. Det är också viktigt att minska nära kontakter fast man känner sig frisk och även vid lindriga symptom på coronavirussmitta ska man genast söka sig till test. 

Mer information: 

Mika Salminen, direktör, Institutet för hälsa och välfärd, [email protected] (epidemiläget) 
Taneli Puumalainen, överläkare, THL, [email protected] (epidemiläget)
Kari Auranen, ledande forskare, Institutet för hälsa och välfärd, [email protected] (prognosmodeller) 
Liisa-Maria Voipio-Pulkki, strategidirektör, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected] (arbetsgruppen för lägesbilder och modeller) 
Pasi Pohjola, direktör, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected] (arbetsgruppen för lägesbilder och modeller)
 

Tillbaka till toppen