Hoppa till innehåll
Media

Ändringsförslagen om de reseersättningar som betalas av sjukförsäkringen har sänts på remiss

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 4.5.2022 15.44 | Publicerad på svenska 5.5.2022 kl. 11.27
Pressmeddelande 115/2022

Den 1 april 2022 fattade ministerarbetsgruppen för beredskap beslut om de resor som ska ersättas av sjukförsäkringen. Syftet är att ersätta de ökade kostnader som beror på att bränslepriserna gått upp.

Genom ändringarna i förordningarna höjs reseersättningarna för ersättningstaxan för sjuktransport och de så kallade Fpa-taxitransporterna temporärt till utgången av 2022. Dessutom föreslås det att kilometerersättningen för användning av egen bil ska höjas. Den höjningen ska vara i kraft tillsvidare.   

Ändringar görs i följande förordningar: 

  • Statsrådets förordning om ersättningstaxa för kostnader för sjuktransport
  • Statsrådets förordning om maximipriset för taxiresor som ersätts av sjukförsäkringen år 2022
  • Social- och hälsovårdsministeriets förordning om taxan enligt 4 kap. 5 § i sjukförsäkringslagen gällande ersättande av resekostnader för anlitande av specialfordon

Förslagen till ändringar i förordningarna är på remiss till den 12 maj 2022. 

Mer information:

Paula Vuorenpää, jurist, [email protected]

Tillbaka till toppen