Hoppa till innehåll
Media

Ändringarna i tobakslagen har sänts på remiss

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 31.8.2022 14.01 | Publicerad på svenska 2.9.2022 kl. 9.08
Pressmeddelande
tupakka

Regeringens proposition om ändringen av tobakslagen är på remiss. I lagen tas in en definition av tobaksprodukter avsedda för upphettning och ett förbud mot karakteristiska dofter och smaker på tobaksprodukter avsedda för upphettning. Genom ändringarna genomförs det delegerade direktiv av Europeiska kommissionen genom vilket EU:s tobaksdirektiv ändrats.

Enligt den nya definitionen avses med en tobaksprodukt avsedd för upphettning en sådan ny tobaksprodukt som vid upphettning frigör nikotin eller andra ämnen med kemikalier som användaren inhalerar. Det kan vara fråga om antingen rökfria tobaksprodukter eller tobaksprodukter som är avsedda för rökning. 

Karakteristiska dofter och smaker på cigaretter, rulltobak och elektroniska cigaretter förbjöds år 2016 i samband med totalreformen av tobakslagen. I tobakslagen förbjöds i maj detta år dessutom bl.a. de smakkort och andra motsvarande produkter som konsumenterna kan använda för att själva ändra tobaksprodukters smak. 

Det delegerade direktivet antogs av Europeiska kommissionen den 29 juni 2022, och det träder i kraft om Europaparlamentet och rådet inte framför invändningar före den 29 oktober 2022.  Huruvida ändringarna i tobakslagen träder i kraft beror på om det delegerade direktivet träder i kraft. Regeringens proposition är på remiss 31.8.–26.9.2022. 


Mer information

Laura Terho, jurist, tfn 0295 163 550, [email protected]
 

Tillbaka till toppen