Hoppa till innehåll
Media

Ändringar i förordningarna om psykoaktiva substanser - listan med förbjudna ämnen som ska övervakas kompletteras

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 12.11.2020 14.11 | Publicerad på svenska 12.11.2020 kl. 16.05
Pressmeddelande 277/2020

Den 12 november har statsrådet ändrat både narkotikaförordningen och förordningen om för konsumentmarknaden förbjudna psykoaktiva ämnen. Förordningarna träder i kraft den 21 december 2020.

Viktigt att övervaka användningen av psykoaktiva substanser

Till förteckningen över de psykoaktiva ämnen som är förbjudna för konsumentmarknaden fogas 32 nya ämnen som används i drogsyfte, dvs. så kallade psykoaktiva substanser. Ämnena finns tillgängliga i Europa uttryckligen för användning i drogsyfte. Ämnena är inte läkemedel eller narkotika och det finns veterligen inte några industriella användningsändamål för dem. 
Besluten om ämnena har fattats av Fimea i samarbete med polisen och Tullen, och ämnena har också rapporterats till det europeiska systemet för tidig varning.  

De nya psykoaktiva substanserna kan vara skadliga för hälsan, och de kan påverka den psykiska hälsan och den sociala funktionsförmågan. Att ämnena förbjuds förhindrar inte helt och hållet att de kan användas, men genom förbudet försöker man förebygga att de nya psykoaktiva substanserna sprids och används i drogsyfte. Genom att förbjuda ämnena kan man bromsa upp spridningen och eventuellt till och med förhindra att ämnena sprids till nya användargrupper, i synnerhet unga. Också möjligheterna att övervaka narkotikaanvändningen förbättras. 

Eftersom psykoaktiva substanser marknadsförs på webben finns det en global marknad för dem. Det är viktigt att få kännedom om ämnena i ett tidigt skede och att ämnena kommer under tillsyn eftersom det då blir omöjligt att kringgå lagstiftningen genom att göra små ändringar på molekylnivå.  

Två nya syntetiska opioider klassas som narkotika

Ämnena brorfin och etazen klassas nu i Finland för första gången som narkotika genom narkotikaförordningen (Statsrådets förordning om ämnen, preparat och växter som anses som narkotika).  Ämnena är syntetiska opioider som till sin struktur liknar morfin och fentanyl.  

Den allvarligaste följden av missbruk av dessa ämnen är andningsförlamning på grund av överdosering, som i värsta fall kan vara dödlig. På grund av sättet på vilket ämnena marknadsförs kan man inte vara säker på vad produkterna innehåller eller hur rena de är. Dessutom saluförs de som helt andra varor eller ämnen än vad de egentligen är. Följden av detta kan vara allvarliga förgiftningar även vid oavsiktlig användning. 

På basis av FN:s narkotikakommissions klassificering i mars 2020 blir samtidigt även åtta andra nya psykoaktiva substanser som tidigare varit förbjudna för konsumentmarknaden nu egentliga narkotiska ämnen. Dessa ämnen är DOC, AB-FUBINACA, 5F-AMB-PINACA, 5F-MDMB-PICA, 4-F-MDMB-BINACA, 4-CMC, N-ethylhexedron och α-PHP. 

Ämnet DOC är en hallucinogen som påminner om LSD och DOM.  AB-FUBINACA, 5F-AMB-PINACA, 5F-MDMB-PICA och 4-F-MDMB-BINACA är syntetiska cannabinoider som har samma verkningar som cannabis.  De har starkare effekt än växtbaserad cannabis och det kan vara svårt att dosera dem exakt eftersom de finns både som rent pulver och som ingredienser i olika örtblandningar. Ämnena 4-CMC, N-ethylhexedron och α-PHP är stimulanter som är förknippade med liknande skadeverkningar och samma risk för missbruk som extasy, amfetamin och metamfetamin, som redan klassas som stimulanter. 

Dessutom ska de två ämnena flualprazolam och etizolam som tidigare klassats som narkotika nationellt nu klassas som narkotika och övervakas internationellt. Dessa ämnen är benzodiazepinderivat.  

Benzodiazepinerna har en förlamande effekt på centrala nervsystemet och kan därför vara livsfarliga särskilt när de används samtidigt med alkohol eller psykoaktiva läkemedel. I Finland används ämnena inte i medicinskt syfte. 

Ytterligare information:

Elina Kotovirta, konsultativ tjänsteman, tfn 02951 63 713, [email protected]

Tillbaka till toppen