Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Ändrade bestämmelser om ersättning för vård utomlands

Social- och hälsovårdsministeriet
16.3.2006 13.01
Pressmeddelande 109/2006

Till sjukförsäkringslagen har fogats en bestämmelse enligt vilken en förutsättning för att er-sättning skall kunna betalas för sjukvårdskostnader som uppkommit utomlands är att produ-centen av hälsovårdstjänster är registrerad eller innehar tillstånd att utöva sitt yrke i det land där vården getts.

Bestämmelsen motsvarar de krav som ställs på yrkesutövare eller verksamhetsenheter i Fin-land. Ändringen leder till att yrkesutövare som är verksamma i Finland och utomlands är lik-värdiga i fråga om de krav som gäller tillstånd och registrering.

Regeringen föreslog torsdagen den 16 mars att lagen stadfästs. Avsikten är att republikens president stadfäster lagen på fredag. Ändringen träder i kraft den 1 maj 2006.

Ytterligare information: regeringssekreterare Virpi Korhonen, tfn 09- 160 739 14

Tillbaka till toppen