Hoppa till innehåll
Media

Amalgamet i borttagna tänder ska hanteras som farligt avfall 

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 15.6.2022 12.39 | Publicerad på svenska 16.6.2022 kl. 12.40
Nyhet

Kvicksilver är ett miljögift som i Europa till största delen härstammar från tandamalgamet. I Finland ska användningen av amalgam som tandfyllning avslutas av miljöskäl före 2030 i enlighet med tidsramen i EU:s förordning. 

Enligt social- och hälsovårdsministeriet senaste utredning som nu publicerats använder allt färre tandläkare amalgam vid tandfyllning.  

Även tidigare utredningar har visat att användningen av amalgam minskar. Trenden beror till största delen på att plastfyllningarna har blivit bättre samtidigt som de estetiska kraven ökat. I Finland är andelen tandfyllningar som består av amalgam mindre än 1 procent. 

Med tanke på miljön medför dock borttagning av gamla amalgamfyllningar och tänder med amalgamfyllning en större risk än användningen av nya amalgamfyllningar. Det avfall som uppkommer vid borttagningen hanteras på korrekt sätt med amalgamavskiljare så som problemavfallet ska hanteras, men det händer att material som kontaminerats av amalgam eller de tänder med amalgam som tagits bort hamnar i blandavfallet. Därför behövs det åtgärder för att säkerställa att också detta avfall hanteras som problemavfall. 

De amalgamfyllningar som finns i tänderna avsöndrar så små mängder kvicksilver att de är ofarliga till och med om man beaktar utsläppen av kvicksilver från andra källor. Detta har undersökts mycket, och slutledningen är att sådana amalgamfyllningar som är hela inte ska bytas ut till något annat material om det inte behövs på grund av någon medicinsk orsak, som till exempel kvicksilverallergi eller en skada på den slemhinna som är i kontakt med amalgamfyllningen. 

Att användningen av amalgam upphör påverkar inte patientsäkerheten, och har inte heller betydande konsekvenser för tjänsteproducenternas verksamhet. 

Mer information

Merja Auero, medicinalråd ([email protected]), tfn 0295 163 304

Tillbaka till toppen