Hoppa till innehåll
Media

Nya direktörer för regionförvaltningsverkens ansvarsområde basservice, rättsskydd och tillstånd

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 29.4.2020 12.41
Nyhet

Social- och hälsovårdsministeriet har utnämnt direktörer för ansvarsområdet basservice, rättsskydd och tillstånd vid regionförvaltningsverken i Södra Finland, Sydvästra Finland, Östra Finland, Västra och inre Finland samt Norra Finland. Tjänsterna tillsätts för en period på fem år. Direktörstjänsten vid regionförvaltningsverket i Södra Finland tillsätts från och med den 1 juni 2020, de övriga från och med den 1 maj. Till tjänsten vid regionförvaltningsverket i Lappland kom det så få ansökningar att tjänsten utlyses på nytt och tillsätts senare.

De utnämnda direktörerna ska leda sitt ansvarsområde och svara för att verksamheten är effektiv och resultatmålen nås. Till ansvarsområdet basservice, rättsskydd och tillstånd hör uppgifter i anslutning till social- och hälsovården, miljöhälsovården, främjandet och tillgodoseendet av rättssäkerhet, konsument- och konkurrensförvaltningen samt utvärderingen av den regionala tillgången till basservice.

Utnämnda direktörer

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Direktören för ansvarområdet basservice, rättsskydd och tillstånd vid regionförvaltningsverket i Lappland, licentiat i hälsovetenskaper Kristiina Poikajärvi

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Chefen för näringstillsynsenheten inom ansvarområdet basservice, rättsskydd och tillstånd vid regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland, officer Heikki Mäki

Regionförvaltningsverket i Östra Finland

Direktören för ansvarsområdet basservice, rättsskydd och tillstånd vid regionförvaltningsverket i Östra Finland, filosofie magister Ulla Ahonen

Regionförvaltningsverket i Västra och inre Finland

Direktören för ansvarsområdet basservice, rättsskydd och tillstånd vid regionförvaltningsverket i Västra och inre Finland, juris kandidat Leena Laajala

Regionförvaltingsverket i Norra Finland

Chefen för enheten för informationshantering inom ansvarsområdet för förvaltnings- och utvecklingstjänster vid regionförvaltningsverket i Södra Finland, juris kandidat Maria Siurua

Ytterligare information

Liisa Perttula, regeringsråd, förvaltningsenheten
Jaska Siikavirta, direktör, avdelningen för välfärd och tjänster, kunder
E-postadresser: [email protected]

Tillbaka till toppen