Hoppa till innehåll
Media

Alkoholprogrammets partnerskapsavtal undertecknade

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 26.2.2004 9.00
Pressmeddelande -

De 47 medborgarorganisationer som förbundit sig att genomföra Alkoholprogrammet och omsorgsminister Liisa Hyssälä undertecknade Alkoholprogrammets partnerskapsavtal torsdagen den 26 februari i statsrådets festvåning i Helsingfors.

Alkoholprogrammets partnerskap innebär att man förbinder sig att gemensamt förebygga och minska alkoholens skadeverkningar. Varje partner förbinder sig att genomföra den verksamhetsplan som partnern gjort upp i anslutning till Alkoholprogrammet, att utvärdera den egna verksamheten och att informera om programmet inom sitt verksamhetsområde. Partnern får tillgång till det material som produceras i anslutning till programmet och rätt att använda Alkoholprogrammets logo i produkter och förbindelser som är förenliga med programmets mål.

Partnerskapsavtal kommer under de närmaste veckorna att ingås med bland annat kommunerna. I april publicerar social- och hälsovårdsministeriet Alkoholprogrammet 2004-2007: utgångspunkter för samarbetet 2004, som inleder den egentliga programperioden. Publikationen utkommer på finska och svenska.

Ytterligare information ges vid social- och hälsovårdsministeriet av programkoordinator Marjatta Montonen, tfn050 5011 260 och projektsekreterare Auli Sarvikivi, tfn 040 503 87 77, samt vid Centret för hälsofrämjande av utvecklingschef Ritva Varamäki, tfn (09) 725 303 00.

Alkoholprogrammet har en egen webbplats www.alkoholiohjelma.fi.

Tillbaka till toppen