Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Aikuisten hammashuolto on lisännyt tasa-arvoa suun terveydenhuollossa

Social- och hälsovårdsministeriet
9.10.2013 6.27
Tiedote -

Kunnallinen hammashoito laajennettiin koskemaan kaikenikäisiä vuonna 2002. Uudistuksen myötä hammashuollon palvelujen käyttö lisääntyi erityisesti niillä, jotka eivät ennen juurikaan käyttäneet suun terveydenhuollon palveluja. Kaikkien saatavilla olevat hammashuollon palvelut ovat tasanneet terveyseroja eri väestöryhmien välillä. Hyvät tulokset eivät ole itsestään pysyviä vaan edellyttävät, että palveluja on saatavilla.

Vaikka suun terveys on yleisesti parantunut ja erot ovat tasaantuneet, suun terveydessä on edelleen liian suuria eroja eri väestöryhmien välillä. Palveluihin hakeutuminen sekä suun omahoito, kuten suun ja hampaiden säännöllinen puhdistaminen, on vähäisintä matalasti koulutetuilla. Juuri näissä ryhmissä hoidon tarve on suurinta. Ehkäiseviä ja hoitavia palveluja tulee olla saatavilla tarpeen mukaisesti kaikille niitä tarvitseville.

Suun terveys vaikuttaa ihmisen kokonaisterveyteen

Suun terveydenhuollolla on merkittävä vaikutus ihmisen kokonaisterveyteen. Tästä syystä osa kunnista järjesti hammashuollon aikuisväestölle jo ennen kuin siitä tuli lakisääteinen palvelu. Joissain kunnissa aikuisväestö jäi kuitenkin tuetun hammashoidon ulkopuolelle, millä oli merkittäviä vaikutuksia suun terveyserojen kehittymiselle väestössä.

Suun terveyspalvelut ovat kuntien järjestämiä perusterveydenhuollon palveluja kaikille kuntalaiselle. Niissä voidaan hyödyntää laaja-alaista osaamista ja puuttua ajoissa vakavampiin suusairauksiin. Aikuisten suun sairauksien hoidolla saadaan hyötyjä muiden sairauksien hoitoon. Ehkäisevässä hoidossa ja pitkäaikaissairaiden hoidossa ja hoitoketjujen sujuvuudessa on kuitenkin vielä parannettavaa. Hoitojonoistakaan ei ole kokonaan päästy eroon, vaikka hoitoon pääsyn viiveitä on pystytty lyhentämään huomattavasti.

Kehittämisehdotuksia hoitoon pääsyn parantamiseksi

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä on pohtinut keväästä 2012 alkaen suun terveydenhuollon palvelurakenteen toimivuutta. Ryhmä tekee ehdotuksia siitä, kuinka palvelurakennetta pitäisi kehittää, jotta se tukisi hoitoon pääsyä ja tarpeellisten palvelujen ja hoitojen saantia kustannustehokkaalla tavalla. Kehittämisehdotukset valmistuvat lokakuun aikana.

Ehdotusten pohjalta valmistellaan toimenpiteitä väestön tarvitsemien suun terveydenhuollon palvelujen varmistamiseksi. Riittävien palvelujen järjestäminen on tärkeää kaikille.

Lisätietoja

lääkintöneuvos Anne Nordblad, p. 02951 63387Muualla palvelussamme

Suun terveydenhuollon selvitysryhmä 

Suun terveys

Muualla verkossa

Suun terveys (THL)

Tillbaka till toppen