Hoppa till innehåll
Media

Adoptionsbidraget för internationell adoption ändras

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 11.12.2008 12.15
Pressmeddelande -

Storleken på bidraget som utbetalas till finländska familjer för kostnader vid internationell adoption fördelas jämnare från och med nästa år. Regeringen fattade beslut om innehållet i förordningen torsdagen den 11 december.

För närvarande varierar storleken på adoptionsbidraget i enlighet med barnets ursprungsland. Bidraget har indelats i tre bidragsklasser främst på basis av resekostnaderna. Ända tills nu har de största bidragen beviljats då ett barn är hemma från Kina eller Colombia. Efter ändringen stiger också Sydafrika och Kenya till samma bidragsklass. I denna klass är bidraget 4 500 euro.

I fortsättningen skulle Etiopien, Filippinerna och Ryssland bilda en egen, helt och hållet ny bidragsklass i vilken bidraget skulle vara 3 800 euro i stället för nuvarande 3 000 euro.

För övriga länder, såsom Thailand och Indien skulle adoptionsbidraget fortfarande vara 3 000 euro. Undantaget är Estland, för vilket bidraget är 1 900 euro.

Adoptionsbidrag har betalats sedan år 2002 och storleken på bidraget har inte ändrats sedan dess. Folkpensionsanstalten verkställer adoptionsbidraget.

Sedan början av 2000-talet har det adopterats över200 barn årligen från utlandet till Finland. I år verkar siffran bli lägre än så, framförallt på grund av att länderna har skärpt sina kriterier.

Förordningen träder i kraft den 1 januari 2009.

För mer information:
regeringsråd Riitta Kuusisto, tfn (09) 160 74360
överinspektör Jonna Salmela, tfn (09) 160 73121, 050 501 3894

Tillbaka till toppen