Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Inreserestriktionerna ändras

InrikesministerietSocial- och hälsovårdsministeriet
5.11.2020 13.51
Pressmeddelande 135/2020
Corona och beslut.

Statsrådet fattade den 5 november beslut om inreserestriktioner som träder i kraft måndagen den 9 november. Restriktionerna avvecklas för invånare i Singapore som reser från sitt hemland till Finland. Inreserestriktionerna avvecklas också för invånare i de särskilda administrativa regionerna Hongkong och Macao som reser från dessa områden till Finland, förutsatt att Europeiska unionens råd konstaterar att ömsesidigheten tillgodoses tillräckligt.

Alla de gällande inreserestriktionerna gäller fram till den 22 november. Målet är att de nya kompenserande åtgärderna finns att tillgå då.

I beslutet tillämpas gränsvärdet 25 nya sjukdomsfall per 100 000 personer under de föregående 14 dagarna. Skillnaderna mellan epidemiläget i Finland och det övriga Europa, liksom den pågående nya accelerationsfasen i smittspridningen, kräver att kontrollen vid de inre gränserna upprätthålls tills de kompenserande åtgärder som är under beredning finns att tillgå i tillräcklig utsträckning.

Begränsningarna i trafiken över de inre gränserna ändras inte

Med trafik över de inre gränserna avses trafik mellan Finland och en stat som hör till Schengenområdet. Gränskontrollen har återinförts vid de inre gränserna mellan Finland och alla Schengenländer.

Inreserestriktionerna i trafiken över de inre gränserna gäller i trafiken mellan Finland och Belgien, Danmark, Estland, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike, med vissa undantag. 

Den dagliga trafiken mellan gränsorterna vid landgränserna mellan Finland och Sverige samt Finland och Norge är fortfarande möjlig. Från Sverige och Estland kan man pendla till arbete i Finland utan att det krävs karantän i 10 dygn på eget initiativ. Fritidsbåtstrafiken från EU-länderna och Schengenländerna till Finland begränsas inte heller. 

Vid de inre gränserna möjliggör inreserestriktionerna, bortsett från nämnda undantag, endast återresor till Finland, transittrafik, arbetsresor och resor på grund av andra nödvändiga skäl. De som anländer till landet rekommenderas att hålla sig i karantän i 10 dygn på eget initiativ. Den som så önskar kan förkorta den frivilliga karantänen genom två frivilliga coronatester.

Ändringar i begränsningarna i trafiken över de yttre gränserna

Med trafik över de yttre gränserna avses trafik mellan Finland och en stat som inte hör till Schengenområdet. Från och med den 9 november har inreserestriktionerna i trafiken över de yttre gränserna avvecklats endast i trafiken från Vatikanstaten till Finland samt i trafiken mellan Finland och Australien, Japan, Nya Zeeland, Rwanda, Singapore, Sydkorea, Thailand och Uruguay i fråga om invånarna i dessa länder.

Inreserestriktionerna avvecklas också för invånare i de särskilda administrativa regionerna Hongkong och Macao som reser från dessa områden till Finland, förutsatt att Europeiska unionens råd konstaterar att ömsesidigheten tillgodoses tillräckligt.

Från följande europeiska länder kan man dessutom komma till Finland på arbetsresa eller av någon annan nödvändig orsak: Andorra, Bulgarien, Cypern, Förenade kungariket, Irland, Kroatien, Monaco, Rumänien och San Marino. De som anländer till landet rekommenderas att hålla sig i karantän i 10 dygn på eget initiativ. Den som så önskar kan förkorta den frivilliga karantänen genom två frivilliga coronatester.

När det gäller övriga länder som inte hör till Schengenområdet möjliggör inreserestriktionerna endast återresor till Finland och andra EU- och Schengenländer, transittrafik på Helsingfors-Vanda flygplats och annan nödvändig trafik. Dessutom rekommenderas det att de som anländer till landet håller sig i karantän i 10 dygn på eget initiativ. Den som så önskar kan förkorta den frivilliga karantänen genom två frivilliga coronatester. 

Gällande hälsosäkerhetsåtgärder

För resenärer som kommer till Finland från länder med högre incidens av coronavirus rekommenderas en frivillig 10 dygns karantän. Resenären kan förkorta den frivilliga karantänen genom två frivilliga negativa coronatester. Ett andra test eller karantän på eget initiativ krävs inte för en vistelse i landet som är kortare än 72 timmar.

Rättigheter för finska medborgare och personer bosatta i Finland

Enligt 9 § i grundlagen har finska medborgare och de som bor i Finland alltid rätt att återvända till Finland, och var och en har rätt att lämna landet, förutsatt att rätten inte har begränsats med stöd av lag. Regeringen rekommenderar dock fortfarande att man undviker resor som inte är nödvändiga till andra länder än de som inte längre omfattas av inreserestriktioner.

Den som åker på resa ska själv ta reda på vilka inrese- och karantänbestämmelser som gäller i destinationslandet vid tidpunkten för resan och beakta de karantän- och testningsrekommendationer som gäller vid återkomsten till Finland. 

Ytterligare information: 

Tillbaka till toppen