Hoppa till innehåll
Media

Statsrådet utnämnde statssekreterare för ministrar

finansministerietförsvarsministerietjord- och skogsbruksministerietjustitieministerietsocial- och hälsovårdsministerietstatsrådets kommunikationsavdelningundervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 27.6.2019 13.01 | Publicerad på svenska 27.6.2019 kl. 15.17
Pressmeddelande 352/2019

Den 27 juni utnämnde statsrådet agronomie- och forstmagister Kimmo Tiilikainen till statssekreterare för centerns ministergrupp från och med den 27 juni 2019. Dessutom utnämnde statsrådet politices magister Saila Ruuth till social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonens statssekreterare från och med den 22 juli 2019, utskottsråd, vicehäradshövding, förvaltningsmagister Eila Mäkipää till familje- och omsorgsminister Krista Kiurus statssekreterare från och med den 15 juli 2019, projektdirektör, politices licentiat Maria Kaisa Aula till finansminister Mika Lintiläs statssekreterare från och med den 27 juni 2019, kommundirektör, juris och politices magister Malin Brännkärr till justitieminister Anna-Maja Henrikssons statssekreterare från och med den 1 juli 2019 samt chef för politisk beredning, politices magister Mikko Koskinen till kommunikationsminister Sanna Marins statssekreterare från och med den 27 juni 2019. Statssekreterarna utnämns för ministerns mandatperiod.

Vid statsrådets allmänna sammanträde avgav statssekreterarna Ruuth och Mäkipää även sin tjänsteförsäkran och statssekreterarna Aula, Brännkärr och Koskinen svor tjänsteeden.

Kimmo Tiilikainen har tidigare bland annat varit riksdagsledamot, bostads-, energi- och miljöminister, jordbruks- och miljöminister samt miljöminister. Dessutom har han länge varit ordförande för kommunfullmäktige i Ruokolax.

Saila Ruuth har tidigare varit bland annat varit social- och arbetsmiljösakkunnig vid Industrifacket, jämställdhets- och socialsekreterare vid Träfacket samt generalsekreterare för utvärderings- och understödskommissionen vid undervisnings- och kulturministeriet. Dessutom har hon bland annat arbetat vid pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen samt som ledamotsassistent.

Eila Mäkipää övergår till social- och hälsovårdsministeriet från riksdagen där hon bland annat arbetat som utskottsråd, biträdande generalsekreterare, riksdagssekreterare och biträdande riksdagssekreterare. Dessutom har hon arbetat vid Europaparlamentet, vid justitieministeriet som lagstiftningsråd och lagstiftningssekreterare, vid Helsingfors hovrätt, Helsingfors rådstuvurätt och vid rättspolitiska forskningsinstitutet.

Maria Kaisa Aula övergår till finansministeriet från social- och hälsovårdsministeriet där hon har arbetat som projektdirektör. Tidigare har Aula arbetat som bl.a. barnombudsman, statsministerns specialmedarbetare och riksdagsledamot. Aula har studerat statsvetenskap vid Helsingfors universitet och Harvards universitet, och hon har fått titeln hedersdoktor vid Jyväskylä universitet.

Malin Brännkärr övergår till posten som statssekreterare från posten som Kronobys kommundirektör, som hon haft sedan 2016. Tidigare har hon också varit bland annat seniorrådgivare för Svenska riksdagsgruppen, specialmedarbetare för Svenska folkpartiets ministergrupp, justitieministerns specialmedarbetare och ledamotsassistent.

Mikko Koskinen övergår till kommunikationsministeriet från uppgiften som chef för politisk beredning vid SDP. Tidigare har han arbetat som utbildningschef vid Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC samt som specialmedarbetare för en minister.

Statssekreteraren bistår ministern i uppgifter som anknyter till den politiska styrningen och beredningen av ärenden. Statssekreteraren biträder och representerar ministern när det gäller utarbetningen av politiska riktlinjer, samordningen mellan ministerierna och samordningen av ståndpunkter, genomförandet av regeringsprogrammet inom ministerns ansvarsområde samt skötseln av EU-ärenden och internationella uppdrag.

Ytterligare information: Timo Lankinen, understatssekreterare, tfn 0295 160 300, statsrådets kansli

Tillbaka till toppen