Hoppa till innehåll
Media

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
Utredningsrapport presenterar verksamhetsmodeller för att stärka FoUI-verksamheten inom social- och hälsovården

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhetsocial- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 2.10.2019 10.45
Pressmeddelande 489/2019

Forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (FoUI-verksamhet) har en avgörande roll när det gäller att utveckla ny vårdpraxis och teknik på ett kundorienterat sätt. En färsk utredningsrapport ger exempel på goda FoUI-verksamhetsmodeller.

FoUI-verksamhet med genomslagskraft förbättrar kvaliteten på social- och hälsovårdstjänsterna, är en regional attraktionsfaktor för näringsverksamhet och dämpar kostnadsökningen inom social- och hälsovården. Resultaten av den färska utredningen tyder på ett klart behov av samarbete och dialog på nationell nivå och framhäver dessutom strategisk samordning på regional nivå.

Konkreta exempel för organisationerna att ta vara på

De konkreta exempel som lyfts fram i utredningsrapporten gäller bland annat FoUI-verksamhetens strategiska omfattning, intressegruppers delaktighet, spridningen av resultat och de möjligheter till kommersialisering som projektfinansiering erbjuder.

Utredningsprojektet kring FoUI-verksamhet inleddes i samband med den förra regeringens social- och hälsovårdsreform. Syftet med projektet var att redogöra för organiseringen av och strukturerna för landskapens FoUI-verksamhet. De iakttagelser och modeller som tagits fram i projektet kan utnyttjas i den social- och hälsovårdsreform som Rinnes regering ska genomföra. Det är också möjligt att utnyttja dem redan i nuläget, oavsett hur social- och hälsovårdens strukturer ser ut.

I utredningsarbetet deltog ett stort antal nationella och regionala intressegrupper. I utredningen identifierades tiotals exempel på god FoUI-praxis.

Det nationella och regionala samarbetet måste stärkas

Det råder samförstånd mellan olika intressegrupper om FoUI-verksamheten inom social- och hälsovården, men det har visat sig vara svårt att organisera verksamheten inom och mellan olika regioner. Enligt utredningen varierar investeringarna i och förutsättningarna för FoUI-verksamhet, och styrningen och incitamenten bildar inte en konsekvent helhet.

Utredningen framhäver betydelsen av tväradministrativt samarbete på nationell nivå. Det behövs för att göra målen för FoUI-verksamheten klarare. Runt klara mål kan man bygga upp nationell styrning, informationsledning och kvalitetsledning.

”Samordningen och planeringen av FoUI-verksamheten kräver gemensamma strukturer såväl inom som mellan olika regioner. Satsningar på systematisk dialog bidrar till förankringen av god praxis och stärker innovationsverksamheten och företagssamarbetet”, summerar projektledaren Kalle Piirainen vid Forefront Oy.

Projektet genomfördes av Forefront Oy, MDI Public Oy och NHG Consulting Oy inom ramen för statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet.

Ytterligare information:

Kalle A. Piirainen (projektledare), äldre sakkunnig, docent, Forefront Oy/Villmanstrand-Lahtis tekniska universitet LUT, tfn 040 583 8348, [email protected]
Saara Leppinen (ordförande för projektets styrgrupp), konsultativ tjänsteman, tfn 050 578 0629, [email protected]
Sonja Manssila, specialsakkunnig, tfn 0295 530 534, [email protected]

Tillbaka till toppen