Hoppa till innehåll
Media

Tillnyktringsstationer för berusade behövs i alla landskap

inrikesministerietsocial- och hälsovårdsministerietstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 17.5.2017 10.16 | Publicerad på svenska 18.5.2017 kl. 11.05
Pressmeddelande 240/2017

En berusad person som på grund av sitt berusningstillstånd är oförmögen att ta hand om sig själv, men som inte medför fara för andra genom sitt beteende, ska i stället för polisens tjänster erbjudas sådana social- och hälsotjänster som han eller hon behöver. Inrikesministeriet föreslår att ordnandet av tillnyktringsvård ska säkerställas som en del av social- och hälsovårds- och landskapsreformen. Frågan behandlades den 16 maj i ministerarbetsgruppen för den inre säkerheten och rättsvården under ledning av inrikesminister Paula Risikko. Senare kommer frågan att behandlas i ministerarbetsgruppen för reformer.

Ministerarbetsgruppen för den inre säkerheten och rättsvården behandlar ärenden som gäller rättsvården och den inre säkerheten. Ministerarbetsgruppen fastslog att landskapen ska sörja för att ordna omfattande och tillräcklig tillnyktringsvård, det vill säga övervakning av tillståndet hos så kallade lugna berusade personer.

Vid behov kan ett landskap komma överens med Polisstyrelsen om att polisen fortsätter att övervaka lugna berusade personer inom landskapet under övergångsperioden.

Inom många landskap finns det redan en fungerande tillnyktringsstation. Det behövs dock mer av dem för att säkerställa att den regionala täckningen är tillräcklig. I samband med social- och hälsovårds- och landskapsreformen kan ändamålsenlig och tillräcklig tillnyktringsvård exempelvis i anslutning till jourmottagningar delvis ordnas genom att verksamheten omorganiseras.

För närvarande ansvarar kommunerna för missbrukarvården, i fortsättningen landskapen

Ministergruppen konstaterade att tillnyktringsvården redan i nuläget hör till kommunerna och från och med 2019 till landskapen. Uppgifterna inom social- och hälsovården överförs från kommunerna till landskapen vid ingången av 2019. Trots kommunernas nuvarande skyldighet att sköta missbrukarvården har polisen övervakat lugna berusade personer om tillnyktringsstationer inte har funnits.

Detta ansvar kommer att förtydligas i enlighet med ministergruppens riktlinjer inom de närmaste månaderna i samband med att jourförordningen revideras. 

Så kallade lugna berusade personer utgör grovt uppskattat en tredjedel (20 000 per år) av alla berusade personer som blir gripna. Polisen ska även i fortsättningen gå först till platsen för att bedöma situationen och den berusade personens behov av polisens tjänster. Eftersom polisen redan är på plats ska polisen även transportera den berusade till tillnyktringsvården. Framöver ska lugna berusade personer dock ha tillgång till tillnyktringsvård och inte gripas av polisen.

Möjlighet att ingripa i missbruksproblem tidigare än för närvarande

Tillnyktringsvård som täcker hela landet har många positiva konsekvenser. Tillgången till tillnyktringsvård och eftervård runt om i Finland garanterar lika behandling av medborgarna. Ändringen är bra i synnerhet med tanke på de berusade, som då får de tjänster de behöver.  I och med reformen blir det möjligt att ingripa i missbruksproblem tidigare än för närvarande. På så sätt är det också möjligt att uppnå besparingar i de kostnader som missbruksproblem medför för samhället.

Frågan har redan tidigare behandlats i ministergruppen för den inre säkerheten. År 2014 fastställde ministergruppen att polisens roll ska minskas och social- och hälsovårdens roll stärkas när det gäller utveckling av de tjänster som erbjuds vid tillnyktringsstationer.

Ytterligare information: Sanna Heikinheimo, polisdirektör, inrikesministeriet, tfn 0295 488 553, [email protected] och Heidi Kankainen, polisinspektör, inrikesministeriet, tfn 0295 488 335, [email protected] och Kari Paaso, direktör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 340, [email protected]

Tillbaka till toppen