Hoppa till innehåll
Media

Finanspolitiska ministerutskottet förordade att Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt ersätts för kostnaderna för den ökning av testkapaciteten som testningen vid gränserna förutsätter

social- och hälsovårdsministerietstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 17.9.2020 13.23 | Publicerad på svenska 18.9.2020 kl. 11.18
584/2020

Statsrådets finanspolitiska ministerutskott förordade den 17 september att Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt ersätts för kostnaderna för den ökning av testkapaciteten och den analysverksamhet som testningen vid gränserna förutsätter.

Kostnaderna ersätts i enlighet med kostnader som godkänts av statsbidragsmyndigheten till ett sammanlagt belopp på högst 200 miljoner euro. De detaljerade förfarandena för ersättning av kostnaderna för verksamheten bereds i samarbete mellan social- och hälsovårdsministeriet och finansministeriet före ingången av oktober.

Finanspolitiska ministerutskottet förutsätter att villkoren i statsunderstödsbeslutet säkerställer att den ökning av testkapaciteten som genomförs med statlig finansiering betjänar hela Finland. 

Andra sjukvårdsdistrikt ska vid behov tillhandahållas testkapacitet som överskrider behoven inom testningen vid gränserna. I testningsverksamheten iakttas social- och hälsovårdsministeriets anvisningar. 

Finanspolitiska ministerutskottets riktlinjer hänför sig till statsrådets principbeslut av den 11 september 2020 om genomförande av hybridstrategin vid gränsöverskridande trafik och resor och till de beslut som regeringen fattade vid sina budgetförhandlingar den 16 september. 

För att ersätta gränskontrollerna vid de inre gränserna och för att säkerställa hälsosäkerheten vid de yttre gränserna införs i gränstrafiken den 23 november 2020 ett koncept som utgår från den nationella hybridstrategin och som bygger på testning. Det är tänkt att konceptet ska ersätta kontrollerna vid de inre gränserna med hälsosäkerhetsåtgärder utan att dess mera försämra sjukdomsläget i Finland.

Ytterligare information: Pasi Pohjola, direktör, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected], och Mikko Staff, ekonomidirektör, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected]

Tillbaka till toppen