FI SV

Hemvård för äldre utvecklas och närståendevården för alla ålderskategorier förbättras

Målet med projektet är att utveckla tjänsterna för äldre personer och närstående- och familjevårdare så att de blir jämlikare och bättre samordnade och dessutom bromsar kostnadsökningar.

För genomförandet av spetsprojektet har det reserverats sammanlagt 30 miljoner euro för perioden 2016–2018. De försök som genomförs inom ramen för projektet är stora landskapsvisa helheter som genomförs av flera aktörer tillsammans. Projektet finansierar också förändringsagenternas verksamhet i landskapen. Förändringsagentens viktigaste uppgift är att inom landskapet skapa en samordnad helhet av service för äldre.

Bekanta dig med projektplanen

Har du frågor?

Skicka dem i första hand per e-post till ikioma.karkihanke(at)stm.fi

Följ oss på Twitter: #IKIOMAT

 

Mer information

Päivi Voutilainen, johtaja 
STM, Sosiaali- ja terveyspalveluosasto, Sosiaalipalveluryhmä 0295163403  


Tarja Slant-Storti, osastosihteeri 
STM, Sosiaali- ja terveyspalveluosasto, Sosiaalipalveluryhmä 0295163083