Pressmeddelanden

Intyg för körkort fås från hälsovårdscentralen

SHM
Pressmeddelande 28.6.2007 11.40

De långa köerna vid sjukhusen har igen förkortats

SHM
Pressmeddelande 26.6.2007 7.05

Delegation för social- och hälsovården tillsattes

SHM
Pressmeddelande 21.6.2007 10.30

Maija Perho leder programmet för hälsofrämjande

SHM
Pressmeddelande 21.6.2007 10.30

Sporrande och rättvist socialskydd för alla

SHM
Pressmeddelande 14.6.2007 11.00

Servicesedeln i bruk också inom hemsjukvården

SHM
Pressmeddelande 7.6.2007 11.05

Kommun- och servicestrukturreformen i etern

SHM
Pressmeddelande 28.5.2007 6.45

Studerandehälsovården förnyas i folkhälsolagen

SHM
Pressmeddelande 24.5.2007 11.50