Pressmeddelanden

Barnbidraget för ensamförsörjare höjs

SHM
Pressmeddelande 13.9.2007 10.40

Hälsa i all politik

SHM
Pressmeddelande 7.9.2007 7.30

Intyg för körkort fås från hälsovårdscentralen

SHM
Pressmeddelande 28.6.2007 11.40

De långa köerna vid sjukhusen har igen förkortats

SHM
Pressmeddelande 26.6.2007 7.05