Pressmeddelanden

Underhållsstödet förflyttas från kommunerna till FPA

SHM
Pressmeddelande 24.4.2008 10.53

Apotekstjänsterna tryggas även i glesbygderna

SHM
Pressmeddelande 1.4.2008 9.00