Hoppa till innehåll
Media

Underhållsbidragen och undershållsstödet höjs 2007

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 30.11.2006 11.30
Pressmeddelande -

Från och med den 1 januari 2007 är beloppet av ett fullt underhållsstöd för ett barn 129,91 euro i månaden. Social- och hälsovårdsministeriet gav en förordning i ärendet onsdagen den 29 november.

Underhållsbidragen och underhållsstödet är bundna till levnadskostnadsindex. I underhållsbidragen och underhållsstödet görs en indexjustering om indextalet för levnadskostnadsindex för oktober stigit med minst 5 procent i förhållande till det indextal som motsvarar den senaste höjningen. Höjningen gäller underhållsbidrag som fastställts före den 1 januari 2002.

Ytterligare information: jurist Päivi Kemppi, tfn 09-160 743 52

Tillbaka till toppen