Hoppa till innehåll
Media

STM patistaa lääninhallituksia tarttumaan toimeentulotukien pitkittyneisiin käs

social- och hälsovårdsministeriet
Julkaisuajankohta 8.9.2009 7.37
Tiedote -

Sosiaali- ja terveysministeriö on huolestunut toimeentulotukien pitkittyneistä käsittelyajoista kunnissa ja pyytää lääninhallituksia kiinnittämään huomiota toimeentulotuesta annetun lain asianmukaiseen soveltamiseen kunnissa. Ministeriö pyytää lääninhallituksia välittämään alueensa kunnille huolen erityisesti tukikäsittelyn määräaikoja koskevan lain noudattamisesta sekä ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin havaitsemiensa epäkohtien korjaamiseksi.

"Toimeentulotukien pitkiin käsittelyaikoihin on puututtava, ne eivät saa ylittää laissa säädettyä määräaikaa. Tuen hakijalle ja hänen perheelleen tilanne on tuskallinen ja nöyryyttävä. Usein tuen hakija ei ole voinut varautua pitkään odotusaikaan, eikä hänen taloudellinen tilanteensa kestä sitä", sanoo peruspalveluministeri Paula Risikko.

Tänä vuonna on lääninhallituksiin ja sosiaali- ja terveysministeriöön tullut poikkeuksellisen paljon kuntalaisyhteydenottoja toimeentulotukihakemusten kohtuuttoman pitkistä käsittelyajoista. Etenkin lain mukaisessa seitsemän päivän määräajassa pysyminen aiheuttaa ongelmia.

Käsittelyaikojen venyminen laissa säädettyä pidemmiksi vaarantaa perustuslaissa turvatun kansalaisten oikeuden välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon, eikä siten ole oikeusturvan kannalta hyväksyttävää.

Joissakin kunnissa ongelma on jatkunut kauan ja asiastaon myös tehty useita kanteluja eduskunnan oikeusasiamiehelle. Toimeentulotukipäätösten viivästyminen voi kasvattaa kunnan menoja kun hakijan ja hänen perheensä ongelmien kasvavat ja kasaantuvat.

Välttämättömän toimeentulon ja huolenpidon turvasta on huolehdittava laissa säädetyllä tavalla myös taloudellisen taantuman aikana. Sosiaali- ja terveysministeriö korostaa, että toimeentulotuen viimesijaisuuden vuoksi on erityisen tärkeää, että tuen hakija saa asiassaan päätöksen säädetyssä ajassa. Toimeentulotuen käsittely on turvattava kunnissa siten, ettei oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon vaarannu.

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lääninhallituksia varmistamaan toimeentulotukiasioiden käsittelyyn liittyvien määräaikojen lainmukaisen toteutumisen kunnissa käyttäen harkintansa mukaan kaikkia tarvittavia lain niille suomia välineitä.

Lisätietoja: Johtaja Kari Ilmonen, STM, puh. (09) 160 74393
Ylitarkastaja Jaakko Ellisaari, puh. (09) 160 74344
Muualla palvelussamme

Toimeentulotuki


Paula Risikko
Tillbaka till toppen