Hoppa till innehåll
Media

Starkt stöd för social- och hälsovårdsreformen

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 14.3.2014 6.55
Pressmeddelande -

Riktlinjerna för social- och hälsovårdsreformen om tjänsternas tillgänglighet stöds av dem som gett utlåtande. Samtidigt som det anses viktigt att tillhandahålla tjänster nära klienterna anses det ytterst viktigt att stöd även ges för en koncentrering av tjänsterna särskilt i fråga om tjänster som kräver specialkompetens och dyra investeringar.

Tidsfristen för utlåtandena om strukturreformen av social- och hälsovårdstjänsterna gick ut 13.3.2014. Sammanlagt 438 kommuner, sjukvårdsdistrikt och andra aktörer tog ställning till utkastet till en lag om ordnandet av social- och hälsovården, som skrivits i form av en regeringsproposition. Av de utlåtanden som inkommit före utgången av tidsfristen var 383 svar på ministeriets elektroniska enkät och 55 traditionella utlåtanden. (Siffrorna har ännu inte kontrollerats.) Utlåtandena är offentliga och kan läsas i Hare, det vill säga statsrådets projektregister.

Modellen med samkommun likvärdig med modellen med ansvarskommun

Synen på modellen med ansvarskommun bland dem som lämnat ett utlåtande var inte enig men budskapet i utlåtandena för den fortsatta beredningen var tydlig - samkommunen ska vara ett alternativ som kommunerna kan välja.

Drygt hälften av utlåtandena stöder att ansvaret för ordnande av social- och hälsovårdstjänsterna endast ska ankomma på social- och hälsovårdsområdet. I den preliminära undersökningen enligt kommunstorlek stöder särskilt kommuner med 20 000-50 000 invånare att områden på basnivå ska ha ansvaret för ordnandet av tjänsterna på basnivå.

Ståndpunkterna om uppgifterna för de specialupptagningsområden inom social- och hälsovården som bildas i samband med reformen varierar. Den föreslagna möjligheten att besluta om koncentrering av tjänsterna för ett specialupptagningsområde inom social- och hälsovården var det som kritiserades mest. I utlåtandena konstateras också att det på flera punkter är mer rationellt att samordna saker och ting direkt på riksnivå. Vissa av dem som gett utlåtande betonade stärkandet av den statliga styrningen.

Proposition till riksdagen i april

"De utlåtanden som inkommit ger ett starkt stöd för en reform. Samma budskap har framkommit under de regionala rundorna. Jag tror att alla förstår hur nödvändig reformen är för både tjänsterna och ekonomin. Nu gäller det att få en lösning till stånd och jag är fortsatt engagerad för att genomdriva social- och hälsovårdsreformen. Nu inleds det slutliga arbetet med propositionen, och härnäst kommer regeringen att staka ut de nödvändiga fortsatta riktlinjerna. Regeringen kommer att överlämna propositionen till riksdagen i april", säger omsorgsminister Susanna Huovinen.

En slutlig analys av utlåtandena färdigställs före regeringens ramförhandlingar och den kommer att publiceras på SHM:s webbplats stm.fi/sote-uudistus.

Ytterligare information:

Kirsi Varhila, avdelningschef, tfn 0295 163 338, [email protected]
Kari Haavisto, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 342, [email protected]På vår webbplats

Sote-reformen som en del av kommunreformen 

 

Susanna Huovinen
Tillbaka till toppen