Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Skattepolitik och utslagning ingår i regeringens nya jämställdhetsprogram

Social- och hälsovårdsministeriet
14.6.2012 10.46
Pressmeddelande -

Regeringen ska utreda vilken inverkan beskattning och inkomstöverföringar har på den ekonomiska jämställdheten mellan män och kvinnor. Även utslagning och hälsoskillnader bör granskas ur ett jämställdhetsperspektiv. Förutom dessa nya teman betonas fortfarande aktuella frågor gällande arbetslivet, utbildning, förebyggande av våld mot kvinnor och beslutsfattande i regeringens nya jämställdhetsprogram. Regeringen godkände det nya programmet för åren 2012-2015 torsdagen den 14 juni.

Regeringen har bundit sig vid att främja jämställdheten mellan könen i allt beslutsfattande. Genom att utöka jämställdhetsplaneringen till den grundläggande undervisningen samt inkludera jämställdhet i grunderna för läroplaner och examina blir jämställdhet en del av skolornas vardag. Möjligheterna att kombinera familj med yrkesliv underlättas genom att fästa uppmärksamhet vid hur situationen för personer som återvänder till arbetet och arbetslivet från familjeledigheten ser ut. Då familjeledigheterna utvecklas ska olika typer av familjer tas i beaktande.

Inom jämställdhetspolitiken bör man i allt högre grad erkänna att män och kvinnor inte är enhetliga grupper. Hälsoskillnaderna mellan olika mansgrupper är till exempel större än hälsoskillnaderna mellan män och kvinnor. Kvinnornas svagare ställning i arbetslivet är fortfarande en aktull jämställdhetsfråga. Samtidigt bör man fästa uppmärksamhet vid att ett stort antal män blir utslagna från utbildning och arbetsliv. Bekämpning av fattigdom, ojämlikhet och utslagning är ett av insatsområdena i regeringsprogrammet. Även i detta arbete bör man ta i beaktande vilken inverkan besluten har på män och kvinnor. Orsakerna till utslagning är olika för män och kvinnor.

"I offentligheten förs ofta hetsiga jämställdhetsdiskussioner om styrelseplatserna i börsbolag och om hindren för kvinnornas karriärutveckling. I den här diskussionen glömmer man ibland att även snuttjobb, utslagning och hälsoskillnader är jämställdhetsfrågor. Regeringen driver inte jämställdhetspolitik enbart för män och kvinnor i en hög position", poängterar Paavo Arhinmäki, minister med ansvar för jämställdhetsfrågor.

Jämställdhetspolitikens perspektiv utvidgas

I det nya jämställdhetsprogrammet betonas jämställdhetspolitikens samband med övriga jämlikhetsärenden. Könet kan ofta sammankopplas med andra orsaker till diskriminering. Inom integrationspolitiken bör man fortsätta lösa de specialproblem som män och kvinnor med invandrarbakgrund har. Jämställdhetslagen bör kompletteras med bestämmelser om sexuella minoriteters ställning.

Alla ministerier har tillsammans berett jämställdhetsprogrammet och det sammanfattar regeringens viktigaste åtgärder för att öka jämställdheten mellan kvinnor och män. Samtliga ministerier förverkligar också programmet som baserar sig på inskrivningarna om jämställdhet i regeringsprogrammet och statsrådets redogörelse om jämställdhet mellan kvinnor och män. Könsperspektivet tas i beaktande i allt beslutsfattande som sker vid ministerierna, i synnerhet då lagar och budgetar bereds. Ministeriernas gemensamma arbetsgrupp rapporterar om hur åtgärderna kring jämställdhetsprogrammet framskrider år 2013 och då programperioden löper ut år 2015.

Ytterligare information

överinspektör Eeva Raevaara, tfn 0295 163231, 050 358 1289, fö[email protected]


Statsrådets principbeslut om regeringens
jämställdhetsprogram 2012-2015 (pdf, 184 kB )

På vår webbplats

Hallituksen tasa-arvo-ohjelmatyöryhmä 

Tillbaka till toppen