Hoppa till innehåll
Media

Propositionen till folkpensionslag återtas

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 4.5.2006 11.00
Pressmeddelande -

Regeringens proposition till folkpensionslag och lag om handikappsförmåner samt vissa lagar som har samband med dem (RP 209/2005 rd) återtas. Regeringen fattade beslut om ärendet torsdagen den 4 maj. Avsikten är att republikens president återtar propositionen på fredag.

Vid social- och hälsovårdsministeriet bereds en proposition för att avlägsna dyrortsklassificeringen i fråga om folkpensioner och vissa andra förmåner från början av år 2008. I praktiken betyder ändringen en höjning av de förmåner som hör till dyrortsklass II.

I budgetramarna för åren 2007-2011 fattades beslut om att dyrortsklassificeringen slopas. Även riksdagen har förutsatt att dyrortsklassificeringen slopas från början av år 2008.

Regeringen fattade beslut om att återta propositionen till folkpensionslag och lag om handikappsförmåner samt vissa lagar som har samband med dem. Propositionen kommer att kompletteras så att slopandet av dyrortsklassificeringen kan förenas med den.

Ytterligare information:
Regeringsrådet Tuulikki Haikarainen, tfn 09-160 738 65
Äldre regeringssekreterare Juha Rossi, tfn 09-160 738 66

Tillbaka till toppen